Strona główna Wypowiedzi Czy zyski Orlenu za prezesury Daniela Obajtka spadają?

Czy zyski Orlenu za prezesury Daniela Obajtka spadają?

Czy zyski Orlenu za prezesury Daniela Obajtka spadają?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

Kiedy (Daniel Obajtek został prezesem Orlenu – przyp. Demagog) (…) ten zysk był 6 mld ponad, później co roku spadał i w roku 2020 zysk netto Orlenu to jest 3 mld 400 mln.

Woronicza 17, 28.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 28.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Daniel Obajtek objął stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen w dniu 5 lutego 2018 roku.
  • Według Raportu Zintegrowanego Grupy Orlen za rok 2017 przed czterema laty zysk netto koncernu wyniósł 7 mld 173 mln zł.
  • Dla lat 2018, 20192020 zysk netto wynosił odpowiednio: 5 mld 604 mln, 4 mld 298 mln i 3 mld 383 mln zł.
  • Zgodnie ze słowami Piotra Zgorzelskiego zyski Orlenu są z roku na rok coraz mniejsze.

Wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski w trakcie programu „Woronicza 17” poruszył kwestię wyników finansowych Orlenu za kadencji prezesa Daniela Obajtka. Polityk ludowców stwierdził, że od roku 2018, kiedy nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa koncernu, zysk wypracowywany rokrocznie przez spółkę sukcesywnie maleje.

Daniel Obajtek jest w ostatnim czasie jednym z głównych bohaterów debaty w związku z taśmami opublikowanymi przez „Gazetę Wyborczą”.

Zyski Orlenu za prezesury Daniela Obajtka

Daniel Obajtek objął funkcję prezesa zarządu Orlenu 5 lutego 2018 roku. Za poprzedni rok Grupa Orlen odnotowała zysk netto w wysokości 7 mld 173 mln zł. Złożyły się na niego przede wszystkim zwiększone przychody ze sprzedaży (wzrost o 19,9 proc. rok do roku do poziomu niemal 95,5 mld zł). Zysk netto w 2017 roku był wyższy o niemal 1,5 mld zł w przeliczeniu rok do roku.

Z kolei zgodnie z informacjami zamieszczonymi w „Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za 2018 rok” zysk netto spółki w pierwszym roku prezesury Daniela Obajtka wyniósł 5 mld 604 mln zł – o nieco ponad 1,5 mld zł mniej w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

W „Raporcie Zintegrowanym z roku 2019” zysk netto Grupy Orlen został określony na kwotę 4 mld 298 mln zł. Ponownie spółka odnotowała zatem niższy zysk niż w roku poprzednim, tym razem o 1 mld 306 mln zł.

Raport za rok 2020 nie został jeszcze opublikowany, ale posiłkując się danymi ze „Skonsolidowanego raportu za czwarty kwartał”, możemy ustalić, że zeszły rok koncern zamknął z zyskiem netto 3 mld 383 mln zł.

W związku z tym, że słowa Piotra Zgorzelskiego znajdują potwierdzenie w raportach finansowych Orlenu, jego wypowiedź oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!