Czas czytania: około min.

Dlaczego francuscy lekarze pozwali premiera i byłą minister zdrowia?

29.04.2020 godz. 17:55

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź senator Magdaleny Kochan oceniamy jako manipulację, ponieważ z dostępnych informacji wynika, że francuscy francuscy wnieśli do Cour de Justice de la République skargę na premiera Édouarda Philippe’a i poprzednią minister zdrowia Agnes Buzyn, gdyż uznali, że politycy ci nie wprowadzili odpowiednich środków ochronnych przed epidemią, mimo że byli całkowicie świadomi zagrożenia, jakie ze sobą niesie. W skardze wspomniany jest fakt wyborów, jednak służy on uwydatnieniu wiedzy Agnes Buzyn o powadze sytuacji, a nie jest głównym zarzutem medyków.

Wypowiedź

Udzielając wywiadu w programie „Gość Wiadomości”, senator Magdalena Kochan przekazała, że rząd Francji został zaskarżony przez tamtejszych lekarzy, którzy uznali przeprowadzenie pierwszej tury wyborów samorządowych za niewłaściwą decyzję z punktu widzenia trwającej pandemii.

Sytuacja we Francji

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbyła się we Francji 15 marca, a druga, zaplanowana pierwotnie na 22 marca, została przez rząd odroczona.

26 marca Polska Agencja Prasowa poinformowała o skardze, jaka została wniesiona przez ponad 600 francuskich lekarzy na działanie premiera Édouarda Philippe’a i poprzednią minister zdrowia Agnes Buzyn, która sprawowała urząd do 16 lutego br. Inicjatorami przedsięwzięcia są trzej francuscy lekarze, którzy uznali, że rządzący byli świadomi zagrożenia epidemicznego, jednak nie podjęli stosownych kroków. 

Prowadzenie sprawy powierzone zostało prawnikowi Fabrice Di Vizio, który na swoim profilu na Twitterze potwierdził 18 marca, że składa w imieniu lekarzy pozew do Cour de Justice de la République (odpowiednik polskiego Trybunału Stanu).

Treść pozwu została opublikowana przez redakcję „Decideurs”. Skarga postawiona jest na podstawie artykułu 223-7 kodeksu karnego, zgodnie z którym niepodjęcie środków umożliwiających zwalczanie katastrofy naturalnej jest karane grzywną 30 000 euro i dwoma latami więzienia.

Lekarze zarzucają premierowi i ówczesnej minister zdrowia zaniedbania w zakresie wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych w rozprzestrzenianiu się wirusa, takich jak przeprowadzanie badań przesiewowych, szybkie wprowadzenie restrykcyjnych zasad izolacji społecznej, czy zaopatrzenie służby zdrowia w maseczki ochronne. 

Jako przyczynek do zarzutu, przywołany jest wywiad z Agnes Buzyn, opublikowany 17 marca w dzienniku „Le Monde”, w którym opowiada ona m.in. o swoich własnych obawach przed zarażeniem COVID-19, a także stwierdza, że w styczniu ostrzegła premiera o zagrożeniu epidemią, mając świadomość, że wybory się nie odbędą. Wskazuje to jednoznacznie na świadomość zagrożenia epidemicznego u ówczesnej minister zdrowia. 

W skardze wspomniany jest więc fakt wyborów, ale zarzut nie koncentruje się na ich zorganizowaniu. Służy on raczej do potwierdzenia, że Agnes Buzyn wiedziała o powadze sytuacji, a pomimo tego nie zostały przez nią i premiera Philippe’a wdrożone odpowiednie środki walki z COVID-19. Dlatego też analizowaną wypowiedź oceniamy jako manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.