Strona główna Wypowiedzi Dlaczego francuscy lekarze pozwali premiera i byłą minister zdrowia?

Dlaczego francuscy lekarze pozwali premiera i byłą minister zdrowia?

Dlaczego francuscy lekarze pozwali premiera i byłą minister zdrowia?

Magdalena Kochan

Senator
Platforma Obywatelska

Francuscy lekarze podali swój rząd do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby zaskarżyć ich złą decyzję o przeprowadzeniu pierwszej tury wyborów samorządowych. Jak pan wie, druga tura tam się nie odbyła.

Gość Wiadomości, 18.04.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 18.04.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź senator Magdaleny Kochan oceniamy jako manipulację, ponieważ z dostępnych informacji wynika, że francuscy francuscy wnieśli do Cour de Justice de la République skargę na premiera Édouarda Philippe’a i poprzednią minister zdrowia Agnes Buzyn, gdyż uznali, że politycy ci nie wprowadzili odpowiednich środków ochronnych przed epidemią, mimo że byli całkowicie świadomi zagrożenia, jakie ze sobą niesie. W skardze wspomniany jest fakt wyborów, jednak służy on uwydatnieniu wiedzy Agnes Buzyn o powadze sytuacji, a nie jest głównym zarzutem medyków.

Wypowiedź

Udzielając wywiadu w programie „Gość Wiadomości”, senator Magdalena Kochan przekazała, że rząd Francji został zaskarżony przez tamtejszych lekarzy, którzy uznali przeprowadzenie pierwszej tury wyborów samorządowych za niewłaściwą decyzję z punktu widzenia trwającej pandemii.

Sytuacja we Francji

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbyła się we Francji 15 marca, a druga, zaplanowana pierwotnie na 22 marca, została przez rząd odroczona.

26 marca Polska Agencja Prasowa poinformowała o skardze, jaka została wniesiona przez ponad 600 francuskich lekarzy na działanie premiera Édouarda Philippe’a i poprzednią minister zdrowia Agnes Buzyn, która sprawowała urząd do 16 lutego br. Inicjatorami przedsięwzięcia są trzej francuscy lekarze, którzy uznali, że rządzący byli świadomi zagrożenia epidemicznego, jednak nie podjęli stosownych kroków. 

Prowadzenie sprawy powierzone zostało prawnikowi Fabrice Di Vizio, który na swoim profilu na Twitterze potwierdził 18 marca, że składa w imieniu lekarzy pozew do Cour de Justice de la République (odpowiednik polskiego Trybunału Stanu).

Treść pozwu została opublikowana przez redakcję „Decideurs”. Skarga postawiona jest na podstawie artykułu 223-7 kodeksu karnego, zgodnie z którym niepodjęcie środków umożliwiających zwalczanie katastrofy naturalnej jest karane grzywną 30 000 euro i dwoma latami więzienia.

Lekarze zarzucają premierowi i ówczesnej minister zdrowia zaniedbania w zakresie wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych w rozprzestrzenianiu się wirusa, takich jak przeprowadzanie badań przesiewowych, szybkie wprowadzenie restrykcyjnych zasad izolacji społecznej, czy zaopatrzenie służby zdrowia w maseczki ochronne. 

Jako przyczynek do zarzutu, przywołany jest wywiad z Agnes Buzyn, opublikowany 17 marca w dzienniku „Le Monde”, w którym opowiada ona m.in. o swoich własnych obawach przed zarażeniem COVID-19, a także stwierdza, że w styczniu ostrzegła premiera o zagrożeniu epidemią, mając świadomość, że wybory się nie odbędą. Wskazuje to jednoznacznie na świadomość zagrożenia epidemicznego u ówczesnej minister zdrowia. 

W skardze wspomniany jest więc fakt wyborów, ale zarzut nie koncentruje się na ich zorganizowaniu. Służy on raczej do potwierdzenia, że Agnes Buzyn wiedziała o powadze sytuacji, a pomimo tego nie zostały przez nią i premiera Philippe’a wdrożone odpowiednie środki walki z COVID-19. Dlatego też analizowaną wypowiedź oceniamy jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!