Czas czytania: około min.

Dochody państwa w 2021 roku wyniosły prawie 500 mld zł

03.06.2022 godz. 10:46

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en

Prawda

Analiza w pigułce

 • W 2021 roku dochody budżetu państwa wyniosły 494,8 mld zł, z czego dochody z VAT stanowiły 215,7 mld zł.
 • W 2015 roku dochody budżetu państwa wyniosły 289,1 mld zł, z czego dochody z VAT stanowiły 123,1 mld zł.
 • Wypowiedź Zbigniewa Kuźmiuka uznajemy za prawdę.

Kuźmiuk o uszczelnieniu systemu finansowego

Podczas rozmowy na antenie TVP Info Zbigniew Kuźmiuk mówił o tym, że to dzięki uszczelnieniu systemu finansowego przez obecny rząd możliwe było wsparcie finansowe osób słabszych, czyli tych w gorszej sytuacji finansowej (m.in. seniorów).

Dochody budżetu państwa w roku 2021

Dochody budżetu państwa w 2021 roku wyniosły 494,8 mld zł. Oznacza to, że były one wyższe o ok. 11,9 mld zł (tj. 2,5 proc.) w stosunku do kwoty, która została przewidziana w znowelizowanej ustawie budżetowej za 2021 rok.

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2021 roku były dochody podatkowe, które wyniosły 432,2 mld zł (stanowiły one 16,5 proc. PKB). Wzrosty w porównaniu z rokiem 2020 uzyskano głównie z następujących podatków:

 • VAT o 16,9 proc. – 215,7 mld zł,
 • CIT o 26,8 proc. – 52,4 mld zł,
 • PIT o 15,4 proc. – 73,6 mld zł,
 • akcyzy o 5,6 proc. – 75,8 mld zł,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin o 120,5 proc. – 3,7 mld zł.

Dochody te były równe 85,1 proc. dochodów budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa w roku 2015

Z kolei dochody budżetu państwa w 2015 roku wyniosły 289,1 mld zł. W tym roku również przewyższono kwotę zaplanowaną w ustawie budżetowej (o 2,4 mld zł).

Jak czytamy na archiwalnej stronie Ministerstwa Finansów, najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość dochodów budżetu państwa w roku 2015 była sytuacja makroekonomiczna. Zestawienie przychodów z analogicznych podatków, które wygenerowały 85,1 proc. zysku w roku 2021:

 • VAT – 123,1 mld zł,
 • CIT – 25,8 mld zł,
 • PIT – 45 mld zł,
 • akcyza – 62,8 mld zł,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin – 1,6 mld zł.

Wydatki państwa w 2015 i 2021 roku

W roku 2015 wydatki państwa wyniosły 331,7 mld zł i były niższe o 4,9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na 2015 rok. Największą część wydatków stanowiły środki przekazywane w formie dotacji i subwencji (51 proc.). Innymi istotnymi wydatkami były wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (8,8 proc.).

Wydatki budżetu państwa w 2021 roku wyniosły w sumie 521,2 mld zł i były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2021 roku (o 0,4 proc.). W porównaniu z 2020 rokiem zrealizowane wydatki budżetu państwa były wyższe o 16,4 mld zł.

Deficyt w 2015 i 2021 roku

W 2015 roku deficyt sięgnął 42,6 mld zł. W stosunku do ustalonego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 rok (50 mld zł) był niższy o 7,3 mld zł, tj. o 14,8 proc. W 2021 roku deficyt wyniósł 26,4 mld zł i był niższy o 34,9 proc. od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub