Strona główna Wypowiedzi Dopłaty dla rolników z Unii

Dopłaty dla rolników z Unii

Dopłaty dla rolników z Unii

Bronisław Komorowski

Wieś Polska w ciągu ostatnich 10 lat, czyli lat członkostwa w UE, zyskała ogromny zastrzyk dodatkowych pieniędzy unijnych, to chyba skala 200 mld zł.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Z danych  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że od 2004 do połowy 2014 roku, polscy rolnicy, przedsiębiorcy i inni beneficjenci otrzymali, za pośrednictwem Agencji, blisko 200 mld zł w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy