Strona główna Wypowiedzi Eksport produktów rolnych. Jak rozwinął się przez ostatnie 20 lat?

Eksport produktów rolnych. Jak rozwinął się przez ostatnie 20 lat?

Eksport produktów rolnych. Jak rozwinął się przez ostatnie 20 lat?

Bogdan Zdrojewski

Poseł
Platforma Obywatelska

20 lat temu nasz eksport produktów rolnych to ok. 4 mld euro. Dziś ponad 50 mld euro. 

X.com, 11.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

X.com, 11.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Z raportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że w 2023 roku eksport produktów rolno-spożywczych z Polski opiewał na kwotę 51,8 mld euro.
  • danych KOWR wynika, że 20 lat temu – w 2003 roku – a więc przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wartość eksportu wyniosła 4 mld euro.

Rolnicy protestują przeciwko polityce unijnej

11 maja poseł Bogdan Zdrojewski odniósł się we wpisie na platformie X do trwających protestów rolników. W maju strajkowali oni na ulicach Warszawy, a także w budynku Sejmu. Rolnicy sprzeciwiają się europejskiemu Zielonemu Ładowi.

Polityk PO nawiązał do antyunijnych nastrojów, które pojawiły się podczas protestów. Zauważył, że rolnicy skorzystali na obecności Polski w Uni Europejskiej. Dowodem na to ma być fakt, że eksport produktów rolnych od czasu wstąpienia do UE wzrósł z ok. 4 mld do ponad 50 mld euro, czyli ponad 12-krotnie

Wzrost eksportu w ciągu 20 lat 

Dane dotyczące handlu zagranicznego produktami rolnymi regularnie udostępnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W raporcie opublikowanym w marcu 2016 roku znajdziemy dane dotyczące eksportu produktów rolnych do 13 lat wstecz. Tym samym poznamy tutaj wynik Polski na rok przed wstąpieniem Polski do UE. Z raportu dowiadujemy się, że w 2003 roku wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła 4 mld euro (s. 1).

Najnowsze dane pochodzą z raportu udostępnionego przez KOWR w lutym 2024 roku. Wynika z niego, że przez ostatnie 20 lat eksport regularnie rośnie (z jednym wyjątkiem pomiędzy 2008 a 2009 rokiem, kiedy to wartość spadła z 11,7 do 11,5 mld euro). Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w 2022 roku. Wartość osiągnęła wtedy 47,9 mld euro, co oznacza wzrost o ponad 10 mld euro względem 2021 roku (gdy odnotowano wynik 37,6 mld euro). 

W 2023 roku eksport produktów rolno-spożywczych z Polski wyniósł 51,8 mld euro. W porównaniu do 2003 roku oznacza to wzrost o 1 195 proc.

Dokąd i co eksportujemy? 

Według raportu udostępnionego przez KOWR za 2023 rok najwięcej towaru  bo aż 73 proc. – eksportujemy na rynek Unii Europejskiej. Dostawy do krajów UE wygenerowały przychód na kwotę 38 mld euro. Naszym głównym partnerem handlowym były Niemcy – eksport do tego kraju wyniósł 13,3 mld euro. Natomiast eksport do państw spoza UE przyniósł łącznie 13,8 mld euro  (s. 4). 

Wśród produktów rolno-spożywczych sprzedawanych za granicę prym wiodły: mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. Stanowiły one 19 proc. wartości całego eksportu, co przełożyło się na przychód w wysokości 9,9 mld euro (s. 7). W dalszej kolejności były produkty takie jak: ziarno zbóż i przetwory (15 proc.) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!