Strona główna Wypowiedzi Elektrownia atomowa – z jakimi kosztami wiąże się jej budowa?

Elektrownia atomowa – z jakimi kosztami wiąże się jej budowa?

Elektrownia atomowa – z jakimi kosztami wiąże się jej budowa?

Joanna Senyszyn

Ona(elektrownia atomowa) będzie kosztować ok. 160 mld zł, już poszło na nią 180mln.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na interpelację jednego z posłów w sprawie elektrowni atomowej wynika że pomiędzy 2009 a 2014 rokiem spółka PGE EJ 1 (odpowiedzialna za wdrażanie Planu Energetyki Jądrowej) wydała 182 mln zł. Należy zaznaczyć, że w obecnym momencie określenie kosztów wybudowania i uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jest niemożliwe, ponieważ nie została jeszcze wybrana lokalizacja oraz nie została określona technologia i wykonawcy . Jednak w wersji Planu Energetyki Jądrowej z 2014 roku (Plan jest aktualizowany co 4 lata i ulega bieżącym modyfikacjom) czytamy: “szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3000 MW mogą kształtować się na poziomie od około 40 do 60 mld PLN, przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą elektrowni.” co jest kwotą znacznie mniejszą niż 160 mld. wspomniane przez Joanne Senyszyn. Wypowiedź została uznana za manipulację ponieważ dane o dotychczasowych kosztach elektrowni zgadzają się, jednak szacowane całościowe koszty są inne niż podała w wypowiedzi prof. Senyszyn.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!