Strona główna Wypowiedzi Emerytura częściowa w wypowiedzi Bronisława Komorowskiego

Emerytura częściowa w wypowiedzi Bronisława Komorowskiego

Emerytura częściowa w wypowiedzi Bronisława Komorowskiego

Bronisław Komorowski

I tak działałem konsekwentnie w zgodzie z tym, o czym mówiłem, że należy dążyć do tego, żeby ludzie mieli maksymalny wybór w kwestiach emerytur, dlatego jest w ustawie wprowadzony na wniosek Kancelarii Prezydenta, rozwiązanie tak zwanej emerytury częściowej.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

14 kwietnia zaraz po wywiadzie wysłaliśmy do kancelarii prezydenta wiadomość z uwagi na weryfikację wypowiedzi, ponieważ nie odnaleźliśmy w ustawach dotyczących emerytur na stronach sejmowych żadnego wniosku od Prezydenta RP.

Odpowiedź od Biura Prasowego otrzymaliśmy 4 maja i stawia ona wypowiedź Bronisława Komorowskiego w dwojakim świetle. Z udzielonych nam informacji wynika, że „wprowadzenie tzw.emerytury częściowej było jedną z rekomendacji sformułowanych w wyniku zorganizowanej w Kancelarii Prezydenta RP, w ramach Forum Debaty Publicznej, debaty pt. „Jak zapewnić godziwe dochody na starość dla przyszłych pokoleń”.

O takim rozwiązaniu, jako swoistym kompromisie łączącym podwyższenie wieku emerytalnego z możliwością stopniowego przechodzenia na emeryturę, wielokrotnie mówiła również Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W momencie podjęcia przez rząd prac nad podwyższeniem i zrównaniem wieku emerytalnego, Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do przedstawicieli rządu z propozycją uwzględnienia w przygotowywanej reformie emerytur częściowych. Nie występowała jednak w tej sprawie z żadnym oficjalnym wnioskiem.”

Wypowiedź uznajemy więc za manipulację, ponieważ propozycja, a wniosek to według nas dwie zupełnie różne sprawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!