Strona główna Wypowiedzi Gdzie najbardziej podrożała żywność w Unii Europejskiej?

Gdzie najbardziej podrożała żywność w Unii Europejskiej?

Gdzie najbardziej podrożała żywność w Unii Europejskiej?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Żywność w Polsce zdrożała najbardziej w całej Unii Europejskiej.

Twitter, 8.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 8.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Treść wpisu Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ – zgodnie z danymi Eurostatu – wzrost cen żywności w Polsce był w minionym roku najwyższy spośród krajów członkowskich UE.

8 marca były prezes PSL Janusz Piechociński poinformował na Twitterze, że – spośród państw Unii Europejskiej  – Polska odnotowała największy wzrost cen żywności.

Statystyki w tym zakresie podaje Eurostat. Bazują one na cenach dwudziestu pięciu kategorii produktów. Problematyczne we wpisie polityka jest natomiast to, że nie podał on, o jakim przedziale czasu mówi. Z tego powodu musimy przeanalizować dwa warianty – pierwszy, roczny od stycznia 2019 roku do stycznia 2020 roku (najświeższe dane), oraz drugi, miesięczny od grudnia 2019 roku do stycznia 2020 roku – i sprawdzić, czy któryś z nich odpowiada słowom Janusza Piechocińskiego.

Styczeń 2019–styczeń 2020

Z danych Eurostatu wynika, że w czasie ostatniego roku wzrost cen żywności wyniósł w Polsce 8,1 procenta. Jest to wzrost najwyższy spośród krajów UE, jednak tuż za Polską, ze wzrostem na poziomie 8 procent, znajduje się Bułgaria (Eurostat zaznacza, że wzrost cen w tych dwóch krajach jest przyjęty tymczasowo, prowizorycznie – ang. provisional). Trzecie miejsce zajmują Czechy – 6,9 procenta. Jednocześnie średni wzrost 27 krajów członkowskich UE wyniósł 2,8 procenta. Natomiast jedyny kraj, w którym ceny żywności nieznacznie spadły, to Irlandia.

Grudzień 2019–styczeń 2020

Wzrost cen żywności w tym okresie wyniósł w Polsce 2,1 procenta (zaokrąglając do części dziesiętnych). Taki sam odnotowano na Słowacji i Węgrzech. Jednak tym razem w trzech krajach UE wzrost ten był wyższy. Chodzi o Bułgarię (2,4 procenta), Czechy (2,7 procenta) i Cypr (3,6 procenta). Średni wzrost krajów UE to 0,9 procenta, a spadek cen żywności miał miejsce jedynie w Szwecji i Holandii.

Ponieważ w ciągu ostatniego roku wzrost cen żywności w Polsce był najwyższy spośród krajów UE, wypowiedź Janusza Piechocińskiego uznajemy za prawdziwą. O najwyższym w Unii wzroście cen żywności w przeciągu ostatniego roku informowano na branżowej stronie internetowej PortalSpożywczy.pl. Na tym źródle bazować mógł Janusz Piechociński.

Co jest droższe, a co nie?

Według Eurostatu kategorie produktów, które najbardziej podrożały w minionym roku, to: mięso (14,3 procenta), cukier (15,9 procenta), owoce (16,8 procenta) oraz ziemniaki, w przypadku których wzrost ceny wyniósł aż 43,8 procenta. Tańsze są natomiast jajka, oleje i tłuszcze oraz masło.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!