Czas czytania: około min.

Hanna Gronkiewicz-Waltz o klauzuli sumienia

03.07.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Obecnie jedynie artykuł 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty reguluje warunki udzielania świadczeń zgodnie z klauzulą sumienia (pisaliśmy o tym także tu). Wedle tej ustawy obowiązek poinformowania o innym podmiocie, gotowym wykonać świadczenie spoczywa na lekarzu, który odmawia jego wykonania, a nie na dyrektorze ośrodka zdrowia.

Jak piszą jednak Mirosław Nesterowicz i Natalia Karczewska, jest to wadliwy przepis. Dlatego w 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie w artykule 8, pkt. 3 zostało stwierdzone, że dyrektor ośrodka zdrowia ma obowiązek posiadania umowy z lekarzem, który wykona zabieg, jeżeli wcześniej inny jego pracownik złożył informację o wstrzymywaniu się od wykonywania pewnych świadczeń. To Rozporządzenie straciło jednak moc prawną, gdy w 2008 roku Minister Zdrowia wydał nowy dokument, w którym nie ma już tego przepisu. Obecnie pozostaje więc tylko w/w ustawa. Nad powrotem do uregulowań z 2005 roku pracuje Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.