Strona główna Wypowiedzi Hanna Gronkiewicz-Waltz o klauzuli sumienia

Hanna Gronkiewicz-Waltz o klauzuli sumienia

Hanna Gronkiewicz-Waltz o klauzuli sumienia

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Platforma Obywatelska

Monika Olejnik: A czy pani jest zdania, że dyrektor szpitala nie powinien wskazywać?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: On (dyrektor szpitala) nie ma takiego obowiązku, w związku z tym prawnie, ja patrzę ze strony prawa, nie ma takiego obowiązku, powinien to robić, według mnie ten płatnik.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Obecnie jedynie artykuł 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty reguluje warunki udzielania świadczeń zgodnie z klauzulą sumienia (pisaliśmy o tym także tu). Wedle tej ustawy obowiązek poinformowania o innym podmiocie, gotowym wykonać świadczenie spoczywa na lekarzu, który odmawia jego wykonania, a nie na dyrektorze ośrodka zdrowia.

Jak piszą jednak Mirosław Nesterowicz i Natalia Karczewska, jest to wadliwy przepis. Dlatego w 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie w artykule 8, pkt. 3 zostało stwierdzone, że dyrektor ośrodka zdrowia ma obowiązek posiadania umowy z lekarzem, który wykona zabieg, jeżeli wcześniej inny jego pracownik złożył informację o wstrzymywaniu się od wykonywania pewnych świadczeń. To Rozporządzenie straciło jednak moc prawną, gdy w 2008 roku Minister Zdrowia wydał nowy dokument, w którym nie ma już tego przepisu. Obecnie pozostaje więc tylko w/w ustawa. Nad powrotem do uregulowań z 2005 roku pracuje Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!