Czas czytania: około min.

Ile będzie kosztować Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

15.08.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Przedstawiony Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest obowiązany zawierać plan finansowy, w tym:

– kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety (s. 72)

W tabeli na s. 86 “Finansowanie KPRES według źródeł (w zł. )” ta kwota wynosi 2 736 500 000 zł.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.