Strona główna Wypowiedzi Ile będzie kosztować Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Ile będzie kosztować Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Ile będzie kosztować Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Na Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej rząd i samorządy przeznaczą 3 mld zł w latach 2014-2020

 

Twitter, 12.08.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 12.08.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Przedstawiony Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest obowiązany zawierać plan finansowy, w tym:

– kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety (s. 72)

W tabeli na s. 86 “Finansowanie KPRES według źródeł (w zł. )” ta kwota wynosi 2 736 500 000 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!