Strona główna Wypowiedzi Ile będzie kosztować Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Ile będzie kosztować Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Ile będzie kosztować Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Na Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej rząd i samorządy przeznaczą 3 mld zł w latach 2014-2020

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 12.08.2014

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Przedstawiony Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest obowiązany zawierać plan finansowy, w tym:

– kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety (s. 72)

W tabeli na s. 86 “Finansowanie KPRES według źródeł (w zł. )” ta kwota wynosi 2 736 500 000 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy