Strona główna Wypowiedzi Ile dzieci urodziło się w styczniu?

Ile dzieci urodziło się w styczniu?

Ile dzieci urodziło się w styczniu?

Elżbieta Rafalska

Mamy już oficjalne dane GUS–u styczniowe, które pokazują, że w styczniu urodziło się 35 tysięcy dzieci, to jest o 4200 dzieci więcej niż w takim samym miesiącu w roku poprzednim i to jest kolejny miesiąc, w którym się utrzymuje ta skokowa tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń dzieci.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2017 roku urodziło się 35 tysięcy dzieci, podczas gdy w styczniu zeszłego roku, urodziło się 30,8 tysięcy dzieci, czyli o 4200 dzieci mniej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy