Strona główna Wypowiedzi Ile embrionów można stworzyć w ramach zapłodnienia in vitro?

Ile embrionów można stworzyć w ramach zapłodnienia in vitro?

Ile embrionów można stworzyć w ramach zapłodnienia in vitro?

Bartosz Arłukowicz

W Polsce funkcjonuje program zdrowotny Ministra Zdrowia, umożliwiający finansowanie in vitro i tam mamy dopuszczenie tworzenia 6 zarodków, ale są też wyjątki m.in. polegające na tym, że kobieta, jeśli skończyła 35 lat i jeśli towarzyszy jej jakaś inna choroba lub przeszła dwukrotnie procedurę in vitro bezskutecznie, to lekarze mają prawo użyć większej ilości komórek rozrodczych.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Mówiąc o programie zdrowotnym, minister Arłukowicz miał na myśli Program “Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. W rozdziałe IV pt. “Opis programu”, na str. 8 czytamy:

W jednym cyklu stymulowanego jajeczkowania można zapłodnić do sześciu komórek jajowych u pacjentek do ukończenia 35 roku życia. Natomiast po dwóch nieudanych próbach związanych z zapłodnieniem 6 komórek, dopuszcza się możliwość zapłodnienia wszystkich uzyskanych komórek. U pacjentek powyżej 35 roku życia nie ogranicza się liczby zapładnianych komórek jajowych.

Słowa B. Arłukowicza są więc zgodne z treścią programu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy