Strona główna Wypowiedzi Ile embrionów można stworzyć w ramach zapłodnienia in vitro?

Ile embrionów można stworzyć w ramach zapłodnienia in vitro?

Ile embrionów można stworzyć w ramach zapłodnienia in vitro?

Bartosz Arłukowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

W Polsce funkcjonuje program zdrowotny Ministra Zdrowia, umożliwiający finansowanie in vitro i tam mamy dopuszczenie tworzenia 6 zarodków, ale są też wyjątki m.in. polegające na tym, że kobieta, jeśli skończyła 35 lat i jeśli towarzyszy jej jakaś inna choroba lub przeszła dwukrotnie procedurę in vitro bezskutecznie, to lekarze mają prawo użyć większej ilości komórek rozrodczych.

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Mówiąc o programie zdrowotnym, minister Arłukowicz miał na myśli Program “Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. W rozdziałe IV pt. “Opis programu”, na str. 8 czytamy:

W jednym cyklu stymulowanego jajeczkowania można zapłodnić do sześciu komórek jajowych u pacjentek do ukończenia 35 roku życia. Natomiast po dwóch nieudanych próbach związanych z zapłodnieniem 6 komórek, dopuszcza się możliwość zapłodnienia wszystkich uzyskanych komórek. U pacjentek powyżej 35 roku życia nie ogranicza się liczby zapładnianych komórek jajowych.

Słowa B. Arłukowicza są więc zgodne z treścią programu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!