Strona główna Wypowiedzi Ile etatów pracowniczych ma Krajowe Biuro Wyborcze?

Ile etatów pracowniczych ma Krajowe Biuro Wyborcze?

Ile etatów pracowniczych ma Krajowe Biuro Wyborcze?

Marcin Horała

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przypominam, że Krajowe Biuro Wyborcze jest to instytucja mająca 400 etatowych pracowników, 49 delegatur terenowych i 70 mln budżetu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Krajowe Biuro Wyborcze jest urzędem zapewniającym obsługę organów wyborczych oraz wykonującym zadania związane z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach. Najbardziej aktualne dane dotyczące struktury wewnętrznej tej instytucji znajdują się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. „Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze” z maja 2017 r. Według raportu NIK w 2016 r. średnie zatrudnienie w KBW wynosiło 408 pracowników. Z kolei samo KBW informuje na swojej stronie, że posiada 49 delegatur w całym kraju.

Dane dotyczące budżetu KBW znajdują się w przepisach ustawy budżetowej na rok 2017 z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108). Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli na 36 stronie ustawy, w części 11 dotyczącej funkcjonowania KBW na ten cel przeznaczono dokładnie 69 939 000 zł. Poseł Marcin Horała użył dopuszczalnych zaokrągleń, które nie wpływają w istotny sposób na treść jego wypowiedzi, uznajemy ja zatem za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marcin Horała
Poseł na Sejm VIII kadencji

 

Krajowe Biuro Wyborcze jest to instytucja mająca 400 etatowych pracowników, 49 delegatur terenowych i 70 mln budżetu.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!