Strona główna Wypowiedzi Ile godzin poświęca przedsiębiorca na rozliczanie podatków?

Ile godzin poświęca przedsiębiorca na rozliczanie podatków?

Ile godzin poświęca przedsiębiorca na rozliczanie podatków?

Adam Szłapka

Minister do spraw Unii Europejskiej
Nowoczesna

Polski przedsiębiorca na rozliczanie podatków musi poświęcać 334 godziny rocznie. (…) W Estonii to jest 50 godzin rocznie.

Konwencja Nowoczesnej, 08.07.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Konwencja Nowoczesnej, 08.07.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Dane o łatwości prowadzenia biznesu w 190 państwach znajdziemy w raporcie Banku Światowego „Doing Business”. Ostatnia edycja raportu pochodzi z 2020 roku i bazuje na informacjach z roku 2018. Ze względu na nieścisłości w metodologii i raportowaniu danych bank zaprzestał publikacji nowych raportów z tej serii i zapowiedział publikację nowych, według poprawionej metodologii.
 • Nieścisłości dotyczyły danych z czterech państw azjatyckich. Dane zawarte w raporcie zweryfikowano i poprawiono. Dane z Polski i Estonii nie wymagały poprawek. Metodologia obliczania czasu poświęcanego na rozliczanie podatków nie wzbudziła zastrzeżeń.
 • Ze zweryfikowanych obliczeń Banku Światowego wynika, że Polski przedsiębiorca 5 lat temu na przygotowanie i składanie rozliczeń podatkowych oraz opłacanie podatków poświęcał średnio 334 godziny rocznie. Estoński przedsiębiorca spędzał nad tymi samymi zadaniami 50 godzin rocznie.
 • Choć dane z raportu nie wzbudziły zastrzeżeń, są przestarzałe. Od 2018 roku w polskim prawie zaszło wiele zmian podatkowych, które mogły zmienić wyniki badania (np. te związane z Polskim Ładem). Dlatego wypowiedź Adama Szłapki uznajemy za nieweryfikowalną.

Pomysły Nowoczesnej na polską gospodarkę

Podczas prezentacji programu gospodarczego partii Nowoczesna Adam Szłapka przedstawił pięć punktów, które miałyby polską gospodarkę uczynić bardziej konkurencyjną. Proponował niskie i proste podatki, stworzenie bardziej przejrzystych przepisów podatkowych, zmniejszenie objętości ustaw czy corocznie waloryzowane progi podatkowe.

Szłapka odnosił się do złożonego prawa podatkowego obowiązującego w Polsce. Mówiąc o tym, porównywał czas, który polski przedsiębiorca spędzał na rozliczaniu podatków, z czasem poświęcanym przez przedsiębiorcę z Estonii. Czy rzeczywiście polscy przedsiębiorcy spędzają nad podatkami sześciokrotnie więcej czasu niż estońscy?

Ile czasu potrzeba na rozliczanie podatków?

Według ostatniej edycji raportu Banku Światowego „Doing Business” polski przedsiębiorca poświęcał średnio 334 godziny rocznie na rozliczanie podatków. Z kolei czas przeznaczony przez estońskiego przedsiębiorcę na ten sam cel  to 50 godzin. Przeciętnie podatki zajmowały przedsiębiorcy z kraju rozwiniętego 158,8 godzin.

Estonia posiada prostszy system podatkowy, który stał się inspiracją do wprowadzenia w Polsce w 2021 roku tzw. estońskiego podatku CIT. Z tego powodu polscy politycy porównują polski i estońskie dane dotyczące łatwości rozliczania podatków.

Warto zaznaczyć, że ostatni raport „Doing Business” opublikowano w 2020 roku, a dane dotyczą roku 2018. Do czasu poświęcanego na rozliczanie podatków zaliczono:

 • czynności związane ze zbieraniem potrzebnych informacji i obliczaniem podatku,
 • przygotowaniem dodatkowych ksiąg rachunkowych,
 • wypełnianiem zeznań podatkowych,
 • realizacją płatności.

Problemy z raportem Banku Światowego

Raport „Doing Business”, tworzony przez Bank Światowy, umożliwiał ocenę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w 190 państwach. Brał pod uwagę kryteria, które sprzyjały prowadzeniu przedsiębiorstwa: sprawne rejestrowanie działalności i pozyskiwanie środków finansowych, lokalizację, rozliczanie podatków.

W sierpniu 2020 roku bank stwierdził jednak możliwe nieścisłości w raportowaniu danych i metodologii raportu i zawiesił publikację nowych edycji raportu. Błędy dotyczyły niektórych danych z czterech państw: Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W przyszłym roku ma powstać nowy raport, według poprawionej metodologii.

W weryfikacji danych i metodologii, zleconej zewnętrznemu podmiotowi, nie stwierdzono wątpliwości dotyczących obliczania czasu poświęcanego na podatki. Bank Światowy opublikował dane w poprawionej wersji, nie zmieniając tych dotyczących Polski i Estonii. Jednak ze względu na czas jaki upłynął od momentu ich publikacji i zmiany podatkowe jakie przez ten czas zaszły (np. te związane z Polskim Ładem), można zakładać, że dziś wyniki badania byłby inne. Dlatego wypowiedź Adama Szłapki uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!