Strona główna Wypowiedzi Ile imigrantów może wjechać do Kanady? Rząd ustala roczne limity

Ile imigrantów może wjechać do Kanady? Rząd ustala roczne limity

Ile imigrantów może wjechać do Kanady? Rząd ustala roczne limity

Joanna Scheuring-Wielgus

Posłanka
Nowa Lewica

My na Lewicy mamy jasny pomysł, to jest wzorowane na pomyśle kanadyjskim. Kanada co roku ustala limit osób, które mogą wjechać do kraju.

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Z planów na lata 2023–2025 wynika, że kanadyjski rząd planuje przyjąć w poszczególnych latach kolejno 465 tys. (2023), 485 tys. (2024) i 500 tys.  imigrantów (2025).
  • W zależności od okoliczności są – w ramach przyjętych limitów – dopuszczalne odstępstwa. Pozwalają one na przyjęcie ok. 50 tys. imigrantów mniej lub więcej w danym roku.
  • Kanada rzeczywiście ustala roczne limity imigracyjne. W związku z tym wypowiedź Joanny Scheuring-Wielgus oceniamy na prawdę.

Sprawdzamy wypowiedzi z debaty wyborczej w TVP

Podczas debaty wyborczej w TVP uważnie wypisywaliśmy weryfikowalne wypowiedzi, a 10 z nich sprawdziliśmy jeszcze w trakcie trwania debaty. Wyniki naszych szybkich ustaleń możesz zobaczyć na portalu X.com. Na naszej stronie publikujemy teraz szersze analizy tych wypowiedzi.

Scheuring-Wielgus o planach na politykę migracyjną

W ramach pierwszego pytania dotyczącego migracji przedstawicielka Nowej Lewicy podkreśliła, że Polska potrzebuje przemyślanej polityki. Joanna Scheuring-Wielgus przedstawiła przy tym, jaki kierunek polityki migracyjnej chciałaby obrać Lewica.

Według niej w Polsce powinny zostać wdrożone działania na wzór kanadyjski. Oznacza to, że polskie władze powinny z wyprzedzeniem ustalać górne limity migrantów z zagranicy, którzy mogliby zostać wpuszczeni na terytorium Rzeczpospolitej.

Kanada ustala limity imigracyjne

Na stronie kanadyjskiego rządu co roku publikowany jest plan, w którym wyznacza się liczbę osób, które mogą przyjechać do kraju. Informacje te są co roku aktualizowane i mogą ulec zmianie. Przykładowo: w planach na lata 2022–2024 rząd wyznaczył limit na 447 055 osób w roku 2023, jednak w planie na lata 2023–2025 liczba ta dla tego samego roku wzrosła do 465 tys. osób.

Dopuszczalne są odstępstwa od limitu

W ramach polityki migracyjnej Kanada, oprócz preferowanego celu, wyznacza także maksymalną i minimalną liczbę imigrantów, którzy mogą być wpuszczeni do kraju w ciągu roku. 

Według najnowszego planu na lata 2023–2025 rząd Kanady ustalił następujący limit: 465 tys. w 2023 roku, 485 tys. w 2024 roku i 500 tys. imigrantów w 2025 roku. 

W ramach tzw. wysokich i niskich wariantów dopuszczalne są odstępstwa w granicach ok. 50 tys. osób. Innymi słowy, limit wyznaczony przez rząd jest liczbą docelową, może być ona jednak większa lub mniejsza (w przyjętych widełkach).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!