Strona główna Wypowiedzi Ile janosikowego płaci Warszawa?

Ile janosikowego płaci Warszawa?

Ile janosikowego płaci Warszawa?

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Do tej pory Warszawa (…) co roku płaciła 700 mln [tzw. janosikowego – przyp. red.], teraz to urośnie do 1 mld.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gościem Radia ZET w dn. 20.09.2018 r. był Rafał Trzaskowski, który skomentował bieżące wydarzenia związane z kampanią do wyborów samorządowych. W rozmowie z Beatą Lubecką polityk wyraził chęć udziału w debacie z kontrkandydatem z ramienia PiS-u, Patrykiem Jakim,odniósł się także do kosztów swoich obietnic wyborczych oraz do wysokości tzw. janosikowego:

Do tej pory Warszawa sobie radziła z janosikowym, co roku płaciła 700 mln, teraz to urośnie do 1 mld (…).

 

Wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, t.j.), czyli tzw. janosikowe, jest przeznaczana na część równoważącą subwencji ogólnej i tym samym stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (jest systemem poziomego wyrównywania dochodów).

Wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa na ten cel wynosi odpowiednio:

Mimo poprawnej estymacji poziomu stołecznych wydatków na tzw. janosikowe we wcześniejszym fragmencie wywiadu:

Na razie to janosikowe, które jest olbrzymie, wynosi niecały miliard.

Rafał Trzaskowski w dalszej części rozmowy – stanowiącej rozwinięcie i doprecyzowanie przytoczonej wypowiedzi – sugeruje, że różnica w wysokości kwot wpłacanych do budżetu państwa przez Warszawę z tytułu tzw. janosikowego wyniesie ok. 300 mln zł (z poziomu 700 mln do 1 mld), jednak już w bieżącym roku budżetowym m.st. Warszawa wpłaca na ten cel ok. 936 mln zł. Ponadto, Rafał Trzaskowski sugeruje, że coroczne wpłaty stolicy oscylują wokół kwoty 700 mln zł, jednak już w 2016 roku suma ta wyniosła ok. 792 mln zł, a w 2017 roku przekroczyła granicę 800 mln i wyniosła ok. 837 mln zł. Z podanych względów wypowiedź tę uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Do tej pory Warszawa (…) co roku płaciła 700 mln [tzw. janosikowego – przyp. red.], teraz to urośnie do 1 mld.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!