Ile kosztowało referendum dotyczące JOW-ów?

05.05.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W dniu 6 września 2015 roku w Polsce odbyło się referendum ogólnokrajowe. Głosujący opowiedzieli w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, a także interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika. Frekwencja wyniosła 7,80%.  W referendum wzięło udział, czyli oddało karty ważne, 2 384 780 osób, co stanowi mniej niż połowę osób uprawnionych (15 282 914 osób) i – stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy o referendum – wynik referendum nie jest wiążący.

Referendum łącznie kosztowało budżet państwa 71 mln 575 tys. 97 zł. Największe koszty przeprowadzonego referendum to zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum, które wyniosły łącznie ponad 31 mln. Było to ponad 43% całych wydatków referendalnych. 9 mln 221 tys. zł. przeznaczono na przygotowanie lokali i wydatki kancelaryjne. Na wsparcie informatyczne i sporządzenie spisu osób uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu wydano odpowiednio 6 mln zł i 5 mln 200 tys. zł.

Frekwencja w referendum rzeczywiście wyniosła 7,8%, jednak Kamila Gasiuk-Pihowicz myli się przytaczając koszt referendum z 2015 r. dlatego wypowiedź została uznana za fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.