Strona główna Wypowiedzi Ile kosztuje rewitalizacja w Łodzi?

Ile kosztuje rewitalizacja w Łodzi?

Ile kosztuje rewitalizacja w Łodzi?

Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi
Platforma Obywatelska

(…) jeśli chodzi o rewitalizację. To jest przeszło 4 mld, w którym mieliśmy zaplanowany udział własny w granicach do 25, różnie, w zależności od rodzaju inwestycji czy do 35%.

Gość po 8, Radio Łódź, 13.09.2018

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gość po 8, Radio Łódź, 13.09.2018

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Według ustawy o Rewitalizacji z 2015 roku, „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

10 lutego 2016 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Kolejnym krokiem było przyjęcie 28 września 2016 roku uchwały ws. Ustanowienia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi. W Uchwale zawarto m.in.. cele i plany rewitalizacji miasta, wraz z ramami finansowymi.

5 lipca 2018 roku Rada Miejska przyjęła nowelizację uchwały z 28 września 2016 roku. Według ram finansowych przedstawionych w nowej Uchwale, całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu szacuje się na 4 535 762 624,15 zł, z czego 2 107 152 238,44 zł ma stanowić wkład własny z  budżetu miasta.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ sugeruje, że to wkład własny miasta ma wynieść ponad 4 miliardy złotych, a nie całkowita wartość przedsięwzięć.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi

 

(…) jeśli chodzi o rewitalizację. To jest przeszło 4 mld, w którym mieliśmy zaplanowany udział własny w granicach do 25, różnie, w zależności od rodzaju inwestycji czy do 35%.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!