Strona główna Wypowiedzi Ile osób zatrudniają duże przedsiębiorstwa w Polsce?

Ile osób zatrudniają duże przedsiębiorstwa w Polsce?

Ile osób zatrudniają duże przedsiębiorstwa w Polsce?

Anita Sowińska

Wiceministra Klimatu i Środowiska
Nowa Lewica

(…) duże firmy zatrudniają 1⁄3 pracowników w Polsce (w sektorze przedsiębiorstw – przyp. Demagog).

Posiedzenie Sejmu, 20.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 20.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu w 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało 10,03 mln osób.
  • Wyłącznie w dużych przedsiębiorstwach zatrudnionych było 3,39 mln osób.
  • W związku z powyższym w dużych przedsiębiorstwach pracowało 33,8 proc. zatrudnionych. W poprzednich latach odsetek ten był na zbliżonym poziomie.
  • Na tej podstawie wypowiedź Anity Sowińskiej uznajemy za prawdziwą.

Duże przedsiębiorstwa pominięte

Sejm przyjął ustawę ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, firm, podmiotów użyteczności publicznej i samorządów. Głównym założeniem inicjatywy jest wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami.

W przypadku firm nie wszystkie podmioty skorzystają ze wsparcia. Ustawa objęła małe i średnie przedsiębiorstwa, pomijając duże. Nie spodobało się to niektórym posłom opozycji. Podczas dyskusji sejmowej Anita Sowińską zwróciła uwagę, że wykluczenie największych graczy uderzy w konkurencyjność przedsiębiorstw. A to właśnie duże firmy zatrudniają ⅓ osób w sektorze przedsiębiorstw.

Ponad 3 mln osób pracuje dla dużych przedsiębiorstw

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 10,03 mln osób, z czego w dużych firmach – powyżej 250 osób – pracowało 3,39 mln osób. Oznacza to, że największe przedsiębiorstwa zatrudniały 33,8 proc. pracowników sektora.

Suma pracowników małych przedsiębiorstw (od 10 do 50 zatrudnionych) i średnich firm (od 50 do 250 zatrudnionych) wynosiła z kolei 3,22 mln. Najwięcej – 3,42 mln osób – pracowało dla mikroprzedsiębiorstw, które mogą zatrudniać od 1 do 9 osób pracowników.

Dane z poprzednich lat również potwierdzają, że w sektorze przedsiębiorstw ⅓ pracujących przypada na duże firmy. W 2018 roku zatrudniały 32,9 proc. osób, w 2017 roku – 32,46 proc. osób, w 2016 roku – 31,8 proc. osób, a w 2015 roku – 31,7 proc. osób.

Rola dużych przedsiębiorstw

Rząd podkreśla, że ustawa w sprawie cen energii obejmie 99 proc. przedsiębiorstw. Faktycznie, duże gospodarstwa, które nie zostały objęte ustawą, stanowią ok. 0,2 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Mimo ich względnie niedużej liczby, ich udział w polskim PKB wynosił w 2018 roku 23,6 proc.

Co więcej, połowa dużych firm w 2018 roku swoją działalność prowadziła w przemyśle, a więc w sektorze o największym zapotrzebowaniu na energię.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!