Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy ma na koncie państwo?

Ile pieniędzy ma na koncie państwo?

Ile pieniędzy ma na koncie państwo?

Artur Soboń

Mamy poduszkę płynnościową, dzisiaj jest 117 mld zł.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwadrans Polityczny, 06.07.2023

  • Poduszka płynnościowa to środki złotowe i walutowe, które znajdują się na rachunkach budżetowych ministra finansów.
  • W dniu wypowiedzi Artura Sobonia wiadomo było, że w maju 2023 roku poduszka płynnościowa państwa wynosiła 117,9 mld zł. Już po wypowiedzi opublikowano dane za czerwiec – wtedy środki wzrosły do 138,8 mld zł.
  • Artur Soboń poprawnie posłużył się danymi aktualnymi w momencie wygłaszania wypowiedzi. Dlatego uznajemy ją za prawdę.

Minister Soboń o stanie finansów państwa

6 lipca 2023 roku w telewizji TVP emitowany był odcinek programu „Kwadrans Polityczny”. Gościem programu był Artur Soboń. 

Wiceminister finansów poruszył wiele aspektów z dziedziny finansów publicznych, próbując przy tym udowodnić, że kondycja finansowa naszego państwa nie jest zła. Argumentem za tą tezą miała być m.in. duża poduszka płynnościowa.

W tej analizie wyjaśnimy, czym jest poduszka płynnościowa i ile obecnie wynosi. Pokażemy, jak zmieniała się w ostatnich miesiącach. Nie oceniamy przy tym, czy obecnie jest wystarczająco duża, uznając to za kwestię opinii.

Czym jest poduszka płynnościowa?

Definicję poduszki płynnościowej podał Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na interpelację posła Piotra Adamowicza w 2020 roku. Jak czytamy, jest to „stan środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych Ministra Finansów”.

Innymi słowy, poduszka płynnościowa to środki, którymi aktualnie dysponuje Ministerstwo Finansów. Jak czytamy w raportach ministerstwa, środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W leksykonie budżetowym wyjaśniono, że Ministerstwo Finansów, dysponując wolnymi środkami publicznymi, powinno obniżać potrzebę zaciągania kolejnych pożyczek.

Stany poduszki płynnościowej w latach 2022–2023

Raporty o aktualnym stanie wolnych środków w budżecie publikowane są co miesiąc przez Ministerstwo Finansów w specjalnym raporcie. Stan poduszki płynnościowej w ostatnich kilkunastu miesiącach przedstawiamy na poniższym wykresie:

Wykres przedstawiający stan poduszki płynnościowej w latach 2022-2023

raportów Ministerstwa Finansów można wywnioskować, że poduszka płynnościowa w Polsce jest na stabilnym poziomie, porównywalnym do wcześniejszych miesięcy. Od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku najniższa wartość została zanotowana w kwietniu 2022 roku i było to 94,3 mld zł. Obecny stan poduszki płynnościowej to czwarty najwyższy w ostatnich 18 miesiącach.

Dane aktualne w dniu wypowiedzi autora

Według Artura Sobonia poduszka płynnościowa na dzień 6 lipca 2023 roku wynosiła 117 mld zł. Możliwe, że w dniu jego wypowiedzi dostępne były tylko dane za maj, opublikowane w czerwcu, gdy stan środków walutowych i złotowych na kontach Ministerstwa Finansów wynosił 117,9 mld zł.

Według najnowszych danych poduszka płynnościowa jest wyższa, niż wskazał Artur Soboń, i wynosi ponad 138 mld zł. Wiceminister finansów podał jednak dane aktualne w dniu swojej wypowiedzi. Dlatego, zgodnie z naszą metodologią, przyznajemy jej ocenę „prawda”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy