Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy ma na koncie państwo?

Ile pieniędzy ma na koncie państwo?

Ile pieniędzy ma na koncie państwo?

Artur Soboń

Członek Zarządu NBP
Prawo i Sprawiedliwość

Mamy poduszkę płynnościową, dzisiaj jest 117 mld zł.

Kwadrans Polityczny, 06.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwadrans Polityczny, 06.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Poduszka płynnościowa to środki złotowe i walutowe, które znajdują się na rachunkach budżetowych ministra finansów.
  • W dniu wypowiedzi Artura Sobonia wiadomo było, że w maju 2023 roku poduszka płynnościowa państwa wynosiła 117,9 mld zł. Już po wypowiedzi opublikowano dane za czerwiec – wtedy środki wzrosły do 138,8 mld zł.
  • Artur Soboń poprawnie posłużył się danymi aktualnymi w momencie wygłaszania wypowiedzi. Dlatego uznajemy ją za prawdę.

Minister Soboń o stanie finansów państwa

6 lipca 2023 roku w telewizji TVP emitowany był odcinek programu „Kwadrans Polityczny”. Gościem programu był Artur Soboń. 

Wiceminister finansów poruszył wiele aspektów z dziedziny finansów publicznych, próbując przy tym udowodnić, że kondycja finansowa naszego państwa nie jest zła. Argumentem za tą tezą miała być m.in. duża poduszka płynnościowa.

W tej analizie wyjaśnimy, czym jest poduszka płynnościowa i ile obecnie wynosi. Pokażemy, jak zmieniała się w ostatnich miesiącach. Nie oceniamy przy tym, czy obecnie jest wystarczająco duża, uznając to za kwestię opinii.

Czym jest poduszka płynnościowa?

Definicję poduszki płynnościowej podał Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na interpelację posła Piotra Adamowicza w 2020 roku. Jak czytamy, jest to „stan środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych Ministra Finansów”.

Innymi słowy, poduszka płynnościowa to środki, którymi aktualnie dysponuje Ministerstwo Finansów. Jak czytamy w raportach ministerstwa, środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W leksykonie budżetowym wyjaśniono, że Ministerstwo Finansów, dysponując wolnymi środkami publicznymi, powinno obniżać potrzebę zaciągania kolejnych pożyczek.

Stany poduszki płynnościowej w latach 2022–2023

Raporty o aktualnym stanie wolnych środków w budżecie publikowane są co miesiąc przez Ministerstwo Finansów w specjalnym raporcie. Stan poduszki płynnościowej w ostatnich kilkunastu miesiącach przedstawiamy na poniższym wykresie:

Wykres przedstawiający stan poduszki płynnościowej w latach 2022-2023

raportów Ministerstwa Finansów można wywnioskować, że poduszka płynnościowa w Polsce jest na stabilnym poziomie, porównywalnym do wcześniejszych miesięcy. Od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku najniższa wartość została zanotowana w kwietniu 2022 roku i było to 94,3 mld zł. Obecny stan poduszki płynnościowej to czwarty najwyższy w ostatnich 18 miesiącach.

Dane aktualne w dniu wypowiedzi autora

Według Artura Sobonia poduszka płynnościowa na dzień 6 lipca 2023 roku wynosiła 117 mld zł. Możliwe, że w dniu jego wypowiedzi dostępne były tylko dane za maj, opublikowane w czerwcu, gdy stan środków walutowych i złotowych na kontach Ministerstwa Finansów wynosił 117,9 mld zł.

Według najnowszych danych poduszka płynnościowa jest wyższa, niż wskazał Artur Soboń, i wynosi ponad 138 mld zł. Wiceminister finansów podał jednak dane aktualne w dniu swojej wypowiedzi. Dlatego, zgodnie z naszą metodologią, przyznajemy jej ocenę „prawda”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!