Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy Polska dostała od UE na wsparcie uchodźców?

Ile pieniędzy Polska dostała od UE na wsparcie uchodźców?

Ile pieniędzy Polska dostała od UE na wsparcie uchodźców?

Artur Dziambor

Wolnościowcy

Rząd powinien jeszcze przy okazji się postarać o to, żeby pewne deklaracje zostały wykonane. Jedna z tych deklaracji była ze strony pani Ursuli von der Leyen – to miały być 2 mld euro, które miały być na to, żeby wspomóc ten proces przyjmowania uchodźców tutaj. Dostaliśmy z tego 600 mln.

6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, 18.02.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, 18.02.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził kredyt dla Polski w wysokości 2 mld euro na wsparcie uchodźców. Do tej pory przelane zostały dwie transze o łącznej wartości 1,2 mld euro.
 • Państwa unijne otrzymały ponadto możliwość wykorzystania części środków funduszu REACT-EU, które nie zostały wydane na walkę z pandemią. Wiadomo, że w 2022 roku Polska w ramach REACT-EU otrzymała 268 mln euro.
 • W kwietniu KE zdecydowała o wydaniu dodatkowych 3,5 mld euro na wsparcie państw członkowskich przyjmujących uchodźców. Polska otrzymała zaliczkę w wysokości 562 mln euro.
 • Dodatkowo w październiku ub.r. Polska dostała jednorazowo od KE 144,6 mln euro na wsparcie uchodźców. Łącznie z wcześniejszą pomocą z REACT-EU daje to już prawie miliard euro, a jeśli doliczyć do tego kredyt EBI – wartość pomocy przekracza 2 mld euro.
 • W czerwcu europejski program wsparcia został wzmocniony o dodatkowe 3,5 mld euro. Polska może liczyć na kolejne 716 mln euro.
 • Skontaktowaliśmy się z Arturem Dziamborem, aby zapytać, do jakiej deklaracji Ursuli von Leyen odwoływał się w swojej wypowiedzi. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że nawiązywał do ustaleń radia RMF z marca 2022 roku, które dotyczyły środków z programu REACT-EU.
 • Fundusze, które do tej pory otrzymała Polska, są znacznie wyższe niż 600 mln euro. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako fałszywą.

Prezydent USA w Polsce. Dziambor: Ze strony Bidena powinny paść deklaracje

Od 20 do 22 lutego 2023 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden gościł w Polsce. Dyskusja na temat jego wizyty toczyła się jednak już na kilka dni wcześniej – 18 lutego politycy rozmawiali na antenie Radia ZET o znaczeniu tej wizyty i związanych z nią przewidywaniach.

Artur Dziambor stwierdził, że oczekuje od prezydenta USA konkretnych deklaracji dotyczących bezpieczeństwa Polski, ale też wsparcia finansowego dla uchodźców. – Mamy do czynienia z mocarstwami zachodnimi i z mocarstwem zza oceanu, które są po prostu bogatymi państwami, a my jesteśmy państwem biednym. I my się zajmujemy tą obsługą tak naprawdę ponad nasz stan – przekonywał, nawiązując do kryzysu uchodźczego.

Dziambor zwrócił też uwagę na deklaracje ze strony Unii Europejskiej. Zasugerował, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała Polsce 2 mld euro wsparcia finansowego dla uchodźców. Z tej kwoty na nasze konto miało trafić zaledwie 600 mln euro.

EBI zatwierdza dwumiliardowy kredyt dla Polski

W maju 2022 roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził Pakiet Solidarnościowy, czyli wsparcie realizowane w unijnej polityce spójności, aby zaradzić skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę. Projekt został przygotowany we współpracy z Komisją Europejską.

Łączna wartość pakietu wynosi 4 mld euro, z czego 2 mld przyznano Polsce. Warto jednak pamiętać, że kwota ta jest kredytem.

Pierwsza transza – 600 mln euro – trafiła do Polski w październiku ub.r. W grudniu Bank Gospodarstwa Krajowego informował o przelaniu kolejnej transzy. Łączna kwota, która do tej pory zasiliła Fundusz Pomocy, to 1,2 mld euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wsparcie polskich miast i regionów w rozwijaniu kluczowej infrastruktury oraz usług dla uchodźców i społeczności przyjmujących, w tym mieszkań, szkół, szpitali oraz dostępu do miejsc pracy.

RMF FM: Polska może liczyć na 2 mld euro

W marcu ub.r. radio RMF FM nieoficjalnie informowało, że Polska otrzymała od Komisji Europejskiej możliwość przeznaczenia na pomoc uchodźcom części niewykorzystanych lub niezakontraktowanych funduszy z budżetu na lata 2014–2021.

Dziennikarka stacji – Katarzyna Szymańska-Borginon – ustaliła, że Polska mogłaby otrzymać w ten sposób 2 mld euro. Około 1,5 mld euro miało pochodzić z Funduszu REACT-EU CARE przeznaczonego pierwotnie na walkę z pandemią.

UE potwierdza: państwa członkowskie mogą przekierować wcześniejsze środki

W kolejnym miesiącu Unia Europejska potwierdziła, że państwa członkowskie otrzymały możliwość przekierowania środków z funduszy polityki spójności i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Nie udało nam się znaleźć jednak śladu po tym, żeby Ursula von der Leyen lub inny przedstawiciel Komisji Europejskiej zadeklarował przekazanie Polsce 2 mld euro.

Polska z kwotą 268 mln euro w 2022 roku

UE wygospodarowała z funduszy przeznaczonych na odbudowę popandemiczną łącznie około 17 mld euro. W kwocie tej mieści się ok. 7 mld euro niewydanych środków spójnościowych z lat 2014–2020 i ok. 10 mld euro środków zarezerwowanych na odbudowę popandemiczną w ramach REACT-EU.

Państwa członkowskie mogą rozdysponować te pieniądze na wspieranie ukraińskich uchodźców w zaspokojeniu pilnych potrzeb, takich jak zakwaterowanie, edukacja, opieka zdrowotna czy opieka nad dziećmi.

Komisja Petycji przy Parlamencie Europejskim wskazuje, że kwota przyznana Polsce w ramach REACT-EU w 2022 roku wyniosła 268 mln euro.

Dalsze finansowanie w ramach REACT-EU i 560 mln euro zaliczki

W kwietniu ub.r. Unia Europejska poinformowała też, że przeznaczyła dodatkowe 3,5 mld euro na wsparcie ukraińskich uchodźców. Największa część tej kwoty przypadła Polsce. Na nasze konto trafiła zaliczka w wysokości 562 mln euro.

Kolejno w czerwcu KE zatwierdziła 31,5 mln euro za pośrednictwem REACT-EU (tym razem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na rzecz czterech polskich województw: śląskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Środki mają służyć wzmocnieniu gospodarki oraz infrastruktury zdrowotnej i społecznej tych regionów, a także wsparciu osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Kolejne 3,5 mln euro trafi do państw członkowskich

Również w czerwcu 2022 roku KE przyjęła „elastyczną pomoc dla terytoriów (FAST-CARE)”, dzięki czemu program polityki na rzecz uchodźców został dodatkowo wzmocniony. Pakiet wprowadza zmiany do przepisów w zakresie polityki spójności na lata 2014–2020 i 2021–2027.

KE postanowiła zwiększyć płatności zaliczkowe o dodatkowe 3,5 mld euro, które zostaną wypłacone w latach 2022 i 2023. FAST-CARE stanowi uzupełnienie 3,5 mld euro płatności dokonanych już w ramach REACT-EU od wiosny 2022 roku.

Według danych PE Polsce przypadnie 716 mln euro (nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią na nasze konto).

Dodatkowe 700 mln od KE w ramach umów grantowych

W kwietniu ub.r. Komisja Europejska zadeklarowała kwotę 400 mln euro dla uchodźców ukraińskich w państwach członkowskich. Polski rząd otrzymał pieniądze z tego programu w październiku 2022 roku. Komisja Europejska, na mocy umów grantowych, przelała Polsce 144,6 mln euro na pomoc uchodźcom opuszczającym terytorium Ukrainy.

Daje to ok. 695 mln zł. Komisja Europejska nie wskazała konkretnych działań, na które Polska powinna wydać otrzymane pieniądze. Rząd zdecydował, że 329 mln zł trafi na bezpośrednią pomoc uchodźcom. Pozostałe 366 mln zł zostanie przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!