Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy straci polska gospodarka na wprowadzeniu pakietu Fit for 55?

Ile pieniędzy straci polska gospodarka na wprowadzeniu pakietu Fit for 55?

Ile pieniędzy straci polska gospodarka na wprowadzeniu pakietu Fit for 55?

Kazimierz Smoliński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Ostatni raport PKO BP w zakresie kosztów transformacji związanej z Fit for 55 pokazał, że koszty dla polskiej gospodarki do 2030 roku to jest 2,4 bln zł, z czego luka między tym, co dostaniemy, a tym, co musimy wydać, to jest 1 bln 200 mld zł. To jest to, co nam będzie brakowało.

Gość Wiadomości, 17.01.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 17.01.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Z raportu Banku Pekao (a nie PKO BP  jak sugerował Kazimierz Smoliński) wynika, że dodatkowe koszty pakietu Fit for 55 dla polskiej gospodarki, mogą sięgnąć 527,5 mld euro, czyli ok. 2,38 bln zł.
  • Z kolei dodatkowe przychody Fit for 55 mają opiewać na kwotę 219,5 mld euro, co wraz z pożyczką na 34 mld euro daje kwotę 253,5 mld euro, czyli ok, 1,14 bln zł.
  • Tym samym tzw. luka klimatyczna może wynieść 1,24 bln zł. W związku z tym wypowiedź Kazimierza Smolińskiego uznajemy za prawdziwą.
  • Należy jednak podkreślić, że analiza Banku Pekao nie stanowi całościowego bilansu kosztów i korzyści pakietu Fit for 55. Opracowanie dotyczy wyłącznie szacunków czysto ekonomicznych, nie uwzględniając wpływu aspektów niematerialnych, takich jak np. czyste powietrze, na gospodarkę.

Krytyka Fit for 55 

Polityka klimatyczna UE oraz unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) są w ostatnich tygodniach tematami, które rozgrzewają debatę publiczną. Politycy opozycji utrzymują, że Polska na sprzedaży uprawnień zarabia miliardy euro, lecz pieniądze te nie są przeznaczane na transformację energetyczną.

Nieco z innej perspektywy na pakiet klimatyczny Fit for 55 spojrzał Kazimierz Smoliński. Polityk PiS na antenie TVP przytoczył wyliczenia z raportu Banku Pekao „Wpływ pakietu Fit for 55 na polską gospodarkę”. Z szacunków ma wynikać, że w kolejnych latach Polska będzie stratna na skutek reformy klimatycznej w ramach UE.

„Luka klimatyczna może” wynieść ponad 250 mld euro

Szacunki wskazują, że w perspektywie do 2030 roku dodatkowe koszty wynikające z polityki klimatycznej UE sięgną 338 mld euro (scenariusz ograniczenia emisji o 40 proc.) lub 527,5 mld euro (scenariusz ograniczenia emisji o 55 proc.). 

Źródło: Bank Pekao

Z kolei dodatkowe przychody mają wynieść odpowiednio 103,6 mld euro (scenariusz Fit for 40) lub 219,5 mld euro (scenariusz Fit for 55). Scenariusz Fit fot 55 przewiduje również pożyczkę na kwotę 34 mld euro, co daje łącznie sumę 253,5 mld euro.

Źródło: Bank Pekao

W związki z powyższym luka między potencjalnymi przychodami a kosztami może wynieść 274 mld euro, czyli obecnie ok. 1,24 bln zł (po kursie euro z 17 stycznia). Bez uwzględnienia pożyczek kwota ta rośnie do ok. 1,39 bln zł.

Dane mają charakter szacunkowy

Autorzy raportu zaznaczają, że przyjęte koszty dotyczące polityki klimatycznej mają charakter orientacyjnych szacunków. Wynika to z faktu, że wiele szczegółów pakietu Fit for 55 (np. kształt węglowego podatku granicznego) nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone.

Ponadto koszty związane Fit for 55 nie są zadane odgórnie. Jest to element presji ekonomicznej, która ma nakłonić gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa do zmiany swoich zachowań (np. sposobów przemieszczania się i wdrażania technologii niskoemisyjnych). Oznacza to, że im większe zmiany zostaną zaimplementowane, tym mniejsze będę koszty Fit for 55.

Fit for 55 to nie tylko pieniądze

Należy również zwrócić uwagę, że raport koncentruje się wyłącznie na aspekcie czysto ekonomicznym. Jak we wstępie zaznaczają autorzy:

„Nasza analiza nie stanowi całościowego bilansu kosztów i korzyści pakietu Fit for 55 i nie powinna być w ten sposób interpretowana. Taki bilans uwzględniałby również koszty i korzyści, których przełożenie na kategorie ekonomiczne (na jednostki pieniądza) wymaga wyboru systemu wartości i sposobu wyceny. Innymi słowy, czystsze powietrze i stabilniejszy klimat są zamierzonymi celami pakietu i jesteśmy tego świadomi, ale uwzględnienie ich w bilansie wykracza poza ramy niniejszego raportu”. 

Polska jest w stanie udźwignąć koszty Fit for 55?

Warto podkreślić, że ekonomiści z Banku Pekao oceniali w mediach, że Polska jest w stanie udźwignąć koszt realizacji Fit for 55. 

W ich opinii polska gospodarka jest w stanie poradzić sobie z wysokimi wydatkami, którymi w dużej mierze będą inwestycje. Kluczową kwestią jest, kto je sfinansuje oraz czy najuboższe gospodarstwa otrzymają wsparcie finansowe.

Istota Fit for 55

Fit for 55 to, mówiąc ogólnie, pakiet unijnych aktów prawnych, mających na celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Podwyższa on cel redukcji emisji w UE na 2030 roku z 40 do 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku. Nie został one jednak jeszcze formalnie przyjęty.

Proponowane zmiany wiążą się z dużo wyższą trajektorią cen uprawnień do emisji CO2  w systemie ETS oraz stopniowym rozszerzaniem tego systemu na emisje z budynków i transportu drogowego. 

W efekcie wzrosną ceny energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliw, co zwiększy presję na dekarbonizację gospodarki. Będzie to wymagało szybkiej rozbudowy alternatywnych źródeł energii (np. OZE) czy wdrożenia technologii wychwytu i zagospodarowania dwutlenku węgla.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!