Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy z pensji minimalnej trafi do Skarbu Państwa?

Ile pieniędzy z pensji minimalnej trafi do Skarbu Państwa?

Ile pieniędzy z pensji minimalnej trafi do Skarbu Państwa?

Sławomir Mentzen

Poseł
Nowa Nadzieja

W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie aż 4 300 zł, co oznacza, że koszt zatrudnienia pracownika na płacy minimalnej wyniesie 5 180 zł, z czego pracownik dostanie zaledwie 3 260. Różnicę, czyli 2 000 zł, zabiera państwo w podatkach i składkach.

Konwencja programowa, 24.06.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konwencja programowa, 24.06.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Rząd zapowiedział dwie podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku: z 3 600 zł do 4 242 zł, a następnie do 4 300 zł brutto.
 • Jeśli do czasu podwyżek nie zmieni się prawo podatkowe, to z 4 300 zł brutto do kieszeni pracownika nieobjętego dodatkowymi ulgami (np. zerowy PIT dla młodych) trafi ok. 3 260 zł.
 • Z kolei koszt pracodawcy – po uwzględnieniu jego składek – wyniesie ok. 5 180 zł.
 • Na tej podstawie wypowiedź Sławomira Mentzena oceniamy jako prawdę.

Mentzen chce uproszczenia podatków

„Podatki mogą być niskie i proste” – powtarza wielokrotnie w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen. Podobnie na konwencji programowej Konfederacji, wspomniany slogan z ust Mentzena padł kilka razy. Całe wystąpienie prezesa Nowej Nadziei zdominowały tematy okołopodatkowe.

Co zaproponował Sławomir Mentzen? Między innymi uproszczenie podatku PIT oraz powiązanie kwoty wolnej od podatku z wynagrodzeniem minimalnym. Prezes Nowej Nadziei chciałby, aby kwota wolna była 12-krotnością płacy minimalnej. Taki mechanizm miałby hamować państwo przed nadmiernym podnoszeniem najniższej krajowej.

Zdaniem polityka Konfederacji wzrost płacy minimalnej sprawia, że coraz więcej ludzi otrzymuje najniższe wynagrodzenie, co w konsekwencji zniechęca pracowników do rozwoju. Ponadto zauważył, że na stałym zwiększaniu minimalnego wynagrodzenia cierpią przedsiębiorcy, którzy ponoszą coraz większe koszty.

Wynagrodzenie minimalne w górę o 20 proc.

Początkowo 4 242 zł brutto, a 4 300 zł od 1 lipca – tyle ma wynosić minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku według zapowiedzi rządu. Jeżeli plany wejdą w życie, płaca minimalna wzrośnie o ok. 19 proc.  (obecnie wynosi 3 600 zł). W sumie za rządów PiS minimalna krajowa może wzrosnąć dwukrotnie. Jeszcze w 2017 roku minimalna pensja wynosiła 2 000 zł.

Wykres przedstawiający wzrost płacy minimalnej w latach 2009-2024

Koszt pracodawcy to ponad 5 000 zł

4 300 zł brutto na umowie o pracę, jak można łatwo obliczyć w dostępnych kalkulatorach podatkowych, przekłada się na 3 260 zł na rękę”. W podatkach i składkach pracownik oddaje do państwa nieco ponad 1 000 zł, czyli ok. 24 proc. kwoty brutto. Na środki, które trafiają do państwa, składają się:

 • ubezpieczenie emerytalne: 419,68 zł, 
 • ubezpieczenie rentowe: 64,50 zł 
 • ubezpieczenie chorobowe: 105,35 zł, 
 • ubezpieczenie zdrowotne: 333,94 zł, 
 • zaliczka na PIT: 115,00 zł.

Największą kwotę trzeba odprowadzić na ubezpieczenie emerytalne (popularny ZUS) oraz ubezpieczenie zdrowotne (NFZ). Łącznie składki emerytalna i zdrowotna to 753,62 zł, a więc blisko ¾ kwoty, która trafia do państwa.

Dodatkowe koszty ponosi nie tylko pracownik, lecz także pracodawca. Do przyszłej minimalnej pensji będzie on musiał dopłacić 900 zł. Tzw. koszt brutto wynosi 5 180 zł. Oznacza to, że klin podatkowy – czyli różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem na rękę – wyniesie 37 proc.

tabela przedstawiająca poziom obciążenia podatkami i składkami pracownika i pracodawcy

Podział finansowanie składek w 2023 roku. Źródło: biznes.gov.pl

Co wchodzi w skład kosztu pracodawcy? Pracodawca wspólnie z pracownikiem pokrywa koszt ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego.

Ubezpieczenie emerytalne to identyczna kwota dla pracownika i pracodawcy (419,68 zł), jednakże ubezpieczenie rentowe jest dla pracodawcy 4-krotnie wyższe (279,50 zł). Do tego dochodzi jeszcze płacone samodzielnie ubezpieczenie wypadkowe (71,81 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (105,35 zł) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (4,30 zł).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!