Strona główna Wypowiedzi Ile Polska otrzymała z budżetu UE, a ile do niego wpłaciła? 

Ile Polska otrzymała z budżetu UE, a ile do niego wpłaciła? 

Ile Polska otrzymała z budżetu UE, a ile do niego wpłaciła? 

Krzysztof Kwiatkowski

Senator

Łączne transfery finansowe z budżetu Unii Europejskiej do Polski to ponad 1 bln zł. Oddaliśmy w składkach […] ⅓; zostało w Polsce.

Woronicza 17, 05.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 05.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według oficjalnych danych rządowych w okresie od maja 2004 roku do marca 2024 roku Polska otrzymała z budżetu Unii – po przyjęciu kursu NBP z dnia wypowiedzi, czyli z 5 maja 2024 roku – łącznie ponad 1,145 bln zł.
  • Polska od początku swojego członkostwa w UE wpłaciła do budżetu ponad 393 mld zł i zwróciła środki w wysokości ok. 1 mld zł.
  • Saldo Polski w transferach pieniężnych z UE jest dodatnie i wynosi ponad 750 mld zł.
  • Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ rzeczywiście z UE otrzymaliśmy ponad 1 bln zł i mniej więcej 1/3 tej kwoty przekazaliśmy do budżetu UE.

Kwiatkowski o korzyściach wynikających z przynależności Polski do UE

Senator Krzysztof Kwiatkowski jako gość programu Woronicza 17 wyliczał korzyści, które Polska uzyskała w efekcie przystąpienia do Unii Europejskiej [czas nagrania: 10:40]. Jego zdaniem zapominamy dzisiaj  o tym, że dzięki Unii możliwe są między innymi swobodny przepływ towarów i usług oraz swoboda podróżowania po krajach UE.

Dodatkowo polityk wspomniał o tym, ile Polska zyskała na transferach z Unią Europejską.

Ile wynosiły transfery między Polską a UE od 2004 roku?

Na stronie rządowej regularnie publikowane są dane na temat transferów finansowych między budżetem Unii Europejskiej a budżetem Polski. Dostępne dane sięgają 2004 roku, kiedy Polska dołączyła do UE.

zestawieniu znajdziemy dane obejmujące informacje o wpływach z budżetu UE do Polski i składkach wpłacanych przez Polskę do unijnego budżetu. Informacje te zostały zebrane zarówno w formie zbiorczej (od czasu dołączenia Polski do UE), jak i w formie rocznej, pokazującej bilans wpłat i wypłat w danym roku.

Według oficjalnych danych rządowych w okresie od maja 2004 roku do marca 2024 roku Polska otrzymała z budżetu Unii łącznie ponad 249 mld euro, czyli równowartość ponad 1,145 bln zł (według kursu NBP z dnia, w którym padła wypowiedź, czyli z 5 maja 2024 roku).

Największa część wpływów pochodziła ze środków przekazanych w ramach polityki spójności (161 mld euro) oraz wspólnej polityki rolnej (78 mld euro). Stanowi to równowartość odpowiednio 740 i 358 mld złotych. Środki, które trafiły do nas w ramach tych dwóch programów, stanowiły zatem ok. 95 proc. wszystkich otrzymanych środków.

Polska od początku swojego członkostwa w UE wpłaciła do budżetu składki członkowskie o łącznej wartości ponad 85 mld euro (czyli w przeliczeniu na złotówki: 393 mld zł), a zwróciła łącznie środki wynoszące ok. 252 mln euro, co daje równowartość 1 mld zł.

Ile Polska zyskała na transferach z UE?

Do wyliczenia salda wystarczy od łącznej kwoty otrzymanej z unijnego budżetu odjąć wpłaty do budżetu UE oraz zwroty środków. Bilans Polski w transferach pieniężnych z UE jest zatem dodatni i wynosi ponad 163 mld euro, co daje równowartość 750 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!