Strona główna Wypowiedzi Ile polskich rodzin to rodziny 2+1?

Ile polskich rodzin to rodziny 2+1?

Ile polskich rodzin to rodziny 2+1?

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

53 proc. polskich rodzin to są rodziny 2+1.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Według raportu GUSu Warunki życia rodzin w Polsce z 2014 roku wśród wszystkich małżeństw z dziećmi na utrzymaniu te z jednym dzieckiem stanowiły 41,7% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 42,8%), z 2 dzieci – 40,8% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych – 39,9%), z 3 dzieci i więcej – 17,5% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 17,3%). W strukturze gospodarstw domowych małżeństwa/związki nieformalne z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami stanowią 12,7%. W wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r. rzeczywiście pojawia się liczba 53,3% jednak jest to odsetek rodzin posiadających tylko jedno dziecko na utrzymaniu do 24 roku życia spośród rodzin posiadających dzieci. Nie uwzględnia się rodzin które dzieci nie posiadają na utrzymaniu, a jest to liczba 2673 tys. rodzin. Wg. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 23 rodzinę zawiera się z chwilą zawarcia małżeństwa. W tym wyniku uwzględnione są również osoby samotnie wychowujące dzieci, a więc nie będące rodzinami 2+1. Sam odsetek małżeństw/partnerów z dziećmi wynosi 51,3% i nie jest w nim uwzględniona ilość posiadanych dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!