Strona główna Wypowiedzi Ile procent powierzchni Polski stanowią obszary wiejskie?

Ile procent powierzchni Polski stanowią obszary wiejskie?

Ile procent powierzchni Polski stanowią obszary wiejskie?

Jan Krzysztof Ardanowski

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

94% powierzchni Polski to są obszary wiejskie.

Sygnały dnia, 8.07.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 8.07.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok, obszary wiejskie w Polsce stanowiły 93% całkowitej powierzchni kraju. Dane te są zbliżone do prezentowanych w wypowiedzi ministra Ardanowskiego, w związku z czym uznajemy ją za prawdziwą.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) w wywiadzie dla Sygnałów dnia poruszył kwestię powierzchni obszarów wiejskich w Polsce. Dane na ten temat publikowane są co dwa lata w raporcie GUS “Obszary Wiejskie w Polsce”. Najbardziej aktualny raport pochodzi z kwietnia bieżącego roku i przedstawia dane za rok 2018.

Czytamy w nim, że w 2018 r. obszary wiejskie zajmowały 29,1 mln ha, co stanowiło 93,0% powierzchni kraju.

Udział obszarów wiejskich w powierzchni poszczególnych województw jest zróżnicowany, co w znacznym stopniu wynika z uwarunkowań historycznych. W 2018 r. ponad 90% udział terenów wiejskich zaobserwowano w 13 województwach, a wśród nich najwyższą odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (97,5%). W grupie pozostałych województw – w dolnośląskim i małopolskim wskaźnik ten wyniósł po 89,1%, a w śląskim odnotowano jego najniższą wartość, tj. 69,3%

Źródło: raport GUS „Obszary wiejskie w Polsce w 2018 roku”

Wypowiedź ministra Ardanowskiego oceniamy jako prawdziwą, ponieważ z danych GUS wynika, że w 2018 roku 93% powierzchni Polski stanowiły obszary wiejskie. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!