Czas czytania: około min.

Ile procent powierzchni Polski stanowią obszary wiejskie?

13.07.2020 godz. 15:59

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok, obszary wiejskie w Polsce stanowiły 93% całkowitej powierzchni kraju. Dane te są zbliżone do prezentowanych w wypowiedzi ministra Ardanowskiego, w związku z czym uznajemy ją za prawdziwą.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) w wywiadzie dla Sygnałów dnia poruszył kwestię powierzchni obszarów wiejskich w Polsce. Dane na ten temat publikowane są co dwa lata w raporcie GUS “Obszary Wiejskie w Polsce”. Najbardziej aktualny raport pochodzi z kwietnia bieżącego roku i przedstawia dane za rok 2018.

Czytamy w nim, że w 2018 r. obszary wiejskie zajmowały 29,1 mln ha, co stanowiło 93,0% powierzchni kraju.

Udział obszarów wiejskich w powierzchni poszczególnych województw jest zróżnicowany, co w znacznym stopniu wynika z uwarunkowań historycznych. W 2018 r. ponad 90% udział terenów wiejskich zaobserwowano w 13 województwach, a wśród nich najwyższą odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (97,5%). W grupie pozostałych województw – w dolnośląskim i małopolskim wskaźnik ten wyniósł po 89,1%, a w śląskim odnotowano jego najniższą wartość, tj. 69,3%

Źródło: raport GUS „Obszary wiejskie w Polsce w 2018 roku”

Wypowiedź ministra Ardanowskiego oceniamy jako prawdziwą, ponieważ z danych GUS wynika, że w 2018 roku 93% powierzchni Polski stanowiły obszary wiejskie. 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.