Strona główna Wypowiedzi Ile przedsiębiorstw zamknęło działalność od początku 2022 roku?

Ile przedsiębiorstw zamknęło działalność od początku 2022 roku?

Ile przedsiębiorstw zamknęło działalność od początku 2022 roku?

Zofia Czernow

Posłanka
Platforma Obywatelska

W ciągu ostatnich trzech kwartałów 147 tys. podmiotów działalności gospodarczej i 16 tys. spółek zamknęło swoją działalność.

Posiedzenie Sejmu, 20.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 20.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • GUS w miesięcznym raporcie z rejestru REGON informuje o wyrejestrowaniu w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. 149 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 17 tys. spółek.
 • Dane przywołane przez Zofię Czernow zawierają nieścisłości, są one jednak zbliżone do liczby wyrejestrowanych podmiotów, podanej przez GUS. Dlatego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.
 • Według danych z CEIDG od początku stycznia do końca września br. złożono 143,5 tys. wniosków o zamknięcie działalności. W tym czasie złożono również 248 tys. wniosków o zawieszenie działalności.

Zła sytuacja przedsiębiorców

Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 20 października dyskusja dotyczyła cen energii elektrycznej. Posłanka Zofia Czernow z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że trudna sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw nie jest problemem, który pojawił się niedawno. Według posłanki pomoc jest potrzebna od ponad roku, na co dowodem mają być liczby zamkniętych podmiotów działalności gospodarczej oraz spółek w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.

Dane z GUS

Podstawowe informacje o stanie polskich przedsiębiorstw można znaleźć w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Opublikowana w październiku „Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON – wrzesień 2022” dostarcza danych zarówno o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółkach (a także przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielniach).

Według tych danych trzy pierwsze kwartały 2022 roku przyniosły wyrejestrowanie 17 136 spółek oraz 149 020 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rejestr CEIDG

Rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jak można przeczytać na stronie biznes.gov.pl, dostarcza informacji o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce oraz będących wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Dostęp do danych można uzyskać po zalogowaniu się przez profil zaufany.

Według danych dostępnych w CEIDG przez pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku złożono następującą liczbę wniosków o zakończenie działalności:

 • styczeń: 27 361,
 • luty: 17 744,
 • marzec: 18 082,
 • kwiecień: 14 310,
 • maj: 14 267,
 • czerwiec: 12 601,
 • lipiec: 11 834,
 • sierpień: 13 773,
 • wrzesień: 13 572.

Łącznie trzy kwartały 2022 roku przyniosły 143 544 wnioski o zakończenie działalności.

Dla analogicznych okresów z lat 2020 i 2021, kiedy działalność gospodarcza utrudniona była przez restrykcje pandemiczne, CEIDG raportowało złożenie odpowiednio 102 tys. i 122 tys. wniosków o zakończenie działalności. Porównując to do obecnego roku, widać, że liczba przedsiębiorców chcących zakończyć swoją działalność w 2022 roku jest zauważalnie wyższa. 

Szczególnie dużą liczbę wniosków przyniósł pierwszy kwartał obecnego roku. Analizując dane w ujęciu miesięcznym, można zauważyć tendencję do zwiększania się liczby zamkniętych podmiotów gospodarczych na przełomie roku, w grudniu i styczniu.

Dla działalności gospodarczej rok 2022 okazuje się gorszy niż dwa lata pandemii. Z drugiej jednak strony liczba wniosków złożonych w trzech pierwszych kwartałach roku 2019 była wyższa niż w tych samych okresach w latach 2020 i 2021. Oznacza to, że czas pandemii nie przyczynił się znacząco do zwiększenia liczby zamykanych działalności.

Nie tylko zakończenie działalności

Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję o zakończeniu działalności, przepisy określone w ustawach o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz o prawie przedsiębiorcy dają możliwość zawieszenia działalności, z nadzieją na jej wznowienie.

W trzech pierwszych kwartałach 2022 roku liczba wniosków o zawieszenie działalności wyniosła ponad 248 tys. W tym samym okresie 2021 roku złożono 188 tys. takich wniosków, a przed dwoma laty – 200 tys.

W ciągu ostatnich dwóch lat najwięcej wniosków wpłynęło w pierwszym kwartale 2020 roku (95 tys.), a w nim szczególnie wyróżnił się marzec, który przyniósł prawie 49 tys. wniosków o zawieszenie działalności. Przyczyny można szukać w początkach pandemii COVID-19 i surowych restrykcjach.

Co ciekawe, poza 2022 rokiem to rok 2019 odznaczał się największą liczbą zawieszeń działalności (217 tys. w trzech pierwszych kwartałach).

Należy jednak pamiętać, że wobec jednego podmiotu można złożyć kilka wniosków o zawieszenie w ciągu roku, jeżeli działalność była wznawiana.

Założone działalności

Baza CEIDG prezentuje też dane dotyczące wniosków o założenie działalności. W pierwszych kwartałach ostatnich lat składano następującą liczbę wniosków:

 • 2019: 243,2 tys.,
 • 2020: 199,8 tys.,
 • 2021: 223,7 tys.,
 • 2022: 236,3 tys.

Choć dane z roku 2022 prezentują się korzystnie na tle dwóch lat największych pandemicznych obostrzeń, trzy pierwsze kwartały przyniosły mniej wniosków o założenie działalności, niż miało to miejsce w roku 2019. 

Firmy zakładane i zamykane – porównanie

Liczbę nowych podmiotów gospodarczych można zestawić z ich zamknięciami. Uwzględnienie liczby zawieszeń i wznowień działalności mogłoby lepiej pokazać dynamikę sytuacji, jednak możliwość wielokrotnego przechodzenia tego procesu przez przedsiębiorcę powoduje, że niektóre podmioty zostałyby policzone wielokrotnie.

Dla uproszczenia, porównując wyłącznie liczbę rozpoczęć i zakończeń działalności, całkowity bilans po trzech kwartałach daje 92 769 nowych działalności gospodarczych. W porównywanych czterech latach jest to wynik najniższy:

 • 2019: 118 tys.,
 • 2020: 98 tys.,
 • 2021: 101 tys.

Szczegółowe obliczenia na podstawie danych z bazy CEIDG znajdziesz tutaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!