Czas czytania: około min.

Ile razy wetował Lech Kaczyński?

22.04.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie dokumentu opublikowanego na stronie Kancelarii Prezydenta oraz raportu Klubu Jagiellońskiego opracowanego w ramach Warsztatów Analiz Ustrojowych, pt. Weto ustawodawcze w systemie parlamentarnym: regulacje konstytucyjne i praktyka ustrojowa w wybranych państwach europejskich w perspektywie zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2010 r. pod red. dr. Tomasza Wieciecha (str. 22-23), wynika, że podczas swojej kadencji, poprzednik Bronisława Komorowskiego, Lech Kaczyński zawetował 18 ustaw, z czego jedną podczas rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona (ustawa nie została ponownie uchwalona), a pozostałych 17 podczas rządów koalicji PO-PSL (w tych przypadkach weto prezydenckie zostało przełamane 7 razy, więc nie jest to połowa, jak twierdzi Bronisław Komorowski).

Ustawy zawetowane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

w latach 2005-2010

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

2. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

5. Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

6. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej

8. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

9. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

10. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

11. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

12. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

13. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych

14. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

15. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

16. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

17. Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

18. Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub