Czas czytania: około min.

Ile ropy spalają autobusy w Warszawie?

02.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Patryk Jaki w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej poruszył także kwestię rocznego spalania paliwa przez miejski transport publiczny:

Miejskie autobusy (…) [spalają rocznie w Warszawie – przyp. red.] ponad 40 mln litrów ropy.

Wobec braku informacji na temat rocznego spalania ropy przez miejskie autobusy w ogólnodostępnych źródłach, zwróciliśmy się z wnioskiem do stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie informacji publicznej.

otrzymanej odpowiedzi wynika, że stołeczny ZTM nie dysponuje danymi, które umożliwiłyby rzetelne wskazanie ilości ropy spalanej przez miejskie autobusy. Z uwagi na fakt, że autobusowe usługi przewozowe w warszawskiej komunikacji miejskiej realizowane są przez różnych operatorów, zasugerowano nam bezpośredni kontakt z poszczególnymi przewoźnikami, co niezwłocznie uczyniliśmy. Do czasu otrzymania odpowiedzi od poszczególnych operatorów, wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za nieweryfikowalną.

W celu uzyskania informacji nt. ilości spalanej ropy przez miejskie autobusy, zwróciliśmy się z zapytaniem do pięciu największych operatorów autobusowych linii komunikacyjnych ZTM:

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.