Strona główna Wypowiedzi Ile udziałów w Orlenie ma Skarb Państwa?

Ile udziałów w Orlenie ma Skarb Państwa?

Ile udziałów w Orlenie ma Skarb Państwa?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Ruch Narodowy

Przypomnijmy, że Skarb Państwa ma poniżej 50 proc. udziałów w Orlenie.

Gość Radia ZET, 05.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 05.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 

 • W trakcie wywiadu w programie „Gość Radia ZET” Krzysztof Bosak stwierdził, że Skarb Państwa ma poniżej 50 proc. udziałów w Orlenie.
 • Skarb Państwa ma 27,52 proc. udziałów w Orlenie. Pozostałe 7,34 proc. należy do Nationale-Nederlanden OFE, 6,29 proc. do Aviva OFE Aviva Santander, a 58,85 proc. do innych udziałowców. Z tego względu wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Orlen

PKN Orlen jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych rankingach jak Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Grupa Orlen prowadzi działalność na sześciu rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy Orlen to ponad 50 produktów petrochemicznych i rafineryjnych. W obszarze wydobycia koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P – prawdopodobieństwo wydobycia łącznie z rezerwami udowodnionymi wynosi co najmniej 50%), które na koniec 2018 roku wyniosły ok. 211 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy).

Struktura akcjonariatu ORLENU 

Akcje PKN Orlen S.A. notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów największych spółek WIG20, WIG30 oraz WIG, a także indeksu branżowego WIG-paliwa. Spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 26 listopada 1999 roku.

Zgodnie ze strukturą akcjonariat PKN Orlen S.A. przedstawia się następująco:

 • Skarb Państwa – 27,52 proc.,
 • Nationale-Nederlanden OFE – 7,34 proc.,
 • Aviva OFE Aviva Santander – 6,29 proc.,
 • Pozostali – 58,85 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!