Strona główna Wypowiedzi Ile wydano na budowę stadionu Legii?

Ile wydano na budowę stadionu Legii?

Ile wydano na budowę stadionu Legii?

Marek Jakubiak

Poseł
Kukiz'15

[Było to – przyp. red.] 460 mln wydanych przez miasto Warszawę na budowę stadionu [Legii – przyp. red.].

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z uchwałą nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, a właściwie z Załącznikiem nr 5 do wspomnianej uchwały, Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących było ujęte jako jeden z Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008-2012 jako zadanie ogólnomiejskie. Planowana całkowita wysokość wydatków miasta na tę inwestycję miała wynieść 365 000 000 zł, jednak – wobec zaproponowanej poprawki do budżetu, zwiększającej tę sumę o 102 054 871 zł – ostatecznie kwota ta została zmieniona na 467 054 871 zł. Zwiększenie to było efektem przetargu, w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 465 mln zł.

[Źródło: uchwała nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, Załącznik nr 5, Wydatki na zadania ogólnomiejskie: CZĘŚĆ A]

Warto jednak zaznaczyć, że na mocy tej samej uchwały Rady m.st. Warszawy stolica zmniejszyła zaplanowane w 2008 r. wydatki na to zadanie o kwotę zwróconego podatku VAT, którą przeznaczono na zbilansowanie zmian w planie inwestycji ogólnomiejskich, objętych wspomnianą korektą.

[Źródło: uchwała nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, Załącznik nr 4B, Inwestycje ogólnomiejskie]

 

Warto również zauważyć, że zgodnie ze słowami dyrektora stołecznego ośrodka sportu i rekreacji Janusza Kopaniaka (podczas zeznań w trakcie procesu cywilnego, który spółka ITI wytoczyła Jarosławowi Kaczyńskiemu), faktyczny wydatek miasta na modernizację stadionu był mniejszy niż spodziewany:

Koszt netto budowy stadionu to 374 mln zł, co wynika z umowy między wykonawcą a WOSIR, zarządcą ośrodka ze stadionem.

[Cyt. za: Świadek: faktyczny koszt przebudowy stadionu Legii to 374 mln zł, „Puls Biznesu”, 23.09.2010 r.]

Marek Jakubiak przytacza kwotę planowanych wydatków przeznaczonych przez m.st. Warszawę na budowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej, która mieści się w granicach zaokrąglenia, pomija jednak fakt zmniejszenia dofinansowania w 2008 roku o zwrot podatku VAT oraz koszt budowy stadionu wynikający z umowy. Tym samym jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15

 

[Było to – przyp. red.] 460 mln wydanych przez miasto Warszawę na budowę stadionu [Legii – przyp. red.].

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!