Strona główna Wypowiedzi Ile wyniosła inflacja w 2019 roku?

Ile wyniosła inflacja w 2019 roku?

Ile wyniosła inflacja w 2019 roku?

Włodzimierz Czarzasty

Wicemarszałek Sejmu
Nowa Lewica

Ogłoszono inflację za poprzedni rok: 3,4%. (…) Żywność w Polsce zdrożała o 7%.

 

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek wskaźnika cen usług i towarów konsumpcyjnych za sam grudzień 2019 roku, który wyniósł 3,4% w porównaniu do grudnia 2018 r. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w zeszłym miesiącu o 7% w porównaniu do grudnia 2018 r. Biorąc pod uwagę cały rok 2019, ceny wzrosły ogółem o 2,3% w porównaniu do roku 2018, a ceny żywności wzrosły o 4,9%. 

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego

7 stycznia 2020 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) w grudniu 2019 roku. Szacunek ten podaje wzrost inflacji w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz tego samego miesiąca roku poprzedniego.

Zgodnie z szybkim szacunkiem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku wzrosły o 3,4% w porównaniu z grudniem 2018 roku, oraz o 0,8% w porównaniu z listopadem 2019 roku. Jest to największy wzrost tego wskaźnika  spośród wszystkich miesięcy roku 2019 oraz roku 2018. 

GUS obliczył również szybki szacunek cen trzech grup towarów i usług konsumpcyjnych: żywności i napojów bezalkoholowych, nośników energii oraz paliw do prywatnych środków transportu.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 7% w porównaniu z grudniem 2018 roku, oraz o 1,2% w stosunku do listopada 2019 roku.  Ceny nośników energii spadły o 1,8% w porównaniu z grudniem 2018 oraz wzrosły o 0,1% w stosunku do listopada 2019 roku. Z kolei ceny paliw spadły o 0,2% w porównaniu do grudnia 2018 r. oraz wzrosły o 2,1% w porównaniu do listopada 2019 r. 

Dlaczego manipulacja?

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przytoczone wyżej dane to szybki szacunek GUS za sam grudzień 2019 roku, a nie za cały rok jak sugeruje Włodzimierz Czarzasty.

GUS podał również szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług za cały rok 2019. Dane te prezentują się następująco: ceny towarów i usług w całym roku 2019 wzrosły o 2,3% w porównaniu do roku 2018. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9%, a ceny paliw do prywatnych środków transportu – o 1,6%. Z kolei ceny nośników energii spadły w stosunku do roku 2018 o 1,4%. W obu przypadkach są to wartości nieco mniejsze niż te odnoszące się do danych grudniowych.

Wypowiedź Włodzimierza Czarzastego oceniamy jako manipulację, ponieważ przytaczane przez niego dane dotyczą szybkiego szacunku wskaźnika inflacji oraz cen żywności za grudzień 2019 r w porównaniu do grudnia 2018 r. Tymczasem wypowiedź sugeruje, że dane te dotyczą całego roku 2019.

Wzrost inflacji w 2019 r. o 2,3% to najwyższy wzrost tego wskaźnika od 2013 roku. Po roku 2000 najwyższy wzrost wskaźnika cen towarów i usług w porównaniu do roku poprzedniego miał miejsce w 2001 roku, kiedy to wzrósł on o 5,5%. Z kolei najwyższy wzrost wskaźnika po 1950 roku miał miejsce w 1990 roku i wyniósł on 585,5%. Dane dotyczące rocznych wskaźników cen towarów i usług dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Główny Urząd Statystyczny oblicza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja) w oparciu o wyniki:

 • badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym
 • badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne

Ogólnopolski wskaźnik obliczany jest na podstawie średniej geometrycznej wskaźnika cen ze wszystkich rejonów. Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego dostępne są wskaźniki cen towarów i usług w ujęciu rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!