Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi budżet państwa?

Ile wynosi budżet państwa?

Ile wynosi budżet państwa?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Rekordowo niski deficyt od stycznia do maja tego roku – 0,2 miliarda złotych, czyli 200 milionów złotych, a na przykład w 2015 roku 20 miliardów złotych. I zwiększone dochody z podatków, szczególnie z VAT o jedną trzecią.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z Komunikatem w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2017 r. deficyt budżetowy w tym okresie wyniósł 0,2 mld złotych.

Dochody budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym czasie o 18,8 % r/r. Dochody z podatku VAT były wyższe o 30,0% – 15,9 mld zł.

Zgodnie z szacunkowymi danymi o wykonaniu budżetu państwa w maju 2015 r. w okresie styczeń – maj 2015 r. Oszacowano, że dochody budżetu państwa wyniosły 116.277,0 mln zł, wydatki budżetu państwa 135.914,7 mln zł a deficyt budżetu państwa na kwotę 19.637,7 mln zł.

Dla porównania szacowany deficyt budżetowy w latach 2010-2017 za miesiące styczeń-maj kształtował się na następującym poziomie:

wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa finansów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!