Czas czytania: około min.

Ile wynosi deficyt w Warszawie?

02.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Tync / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Beatą Lubecką podczas audycji Gość Radia ZET kontynuował analizę kondycji finansowej stolicy:

(…) do tego mamy [w Warszawie – przyp. red.] deficyt około 30%.

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1 730 952 639 zł, co daje ok. 9,8 proc. kwoty zaplanowanych wydatków (17 671 266 007 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017, w stolicy odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 205 042 193 zł (przy zrealizowanych dochodach w wysokości 15 476 720 226 zł i wydatkach w wysokości 15 271 678 033 zł). Plan na 2017 rok zakładał deficyt budżetu w kwocie 1 477 117 129 zł, czyli ok. 8,9 proc. kwoty zaplanowanych wydatków (16 544 063 958 zł).

Procent podany przez Rafała Trzaskowskiego jest jednak zbliżony do stosunku zadłużenia Warszawy w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem do informacji o wykonaniu budżetów JST: Tablicą 59., przedstawiającą zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu – 5 126 113 105,99 zł) do kwoty zrealizowanych wydatków (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – 15 271 678 033 zł), który wynosi ok. 33,6 proc., a także do kwoty zrealizowanych dochodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – 15 476 720 226 zł), który wynosi ok. 33,1 proc.

Rafał Trzaskowski przedstawia nieprawdziwe dane dotyczące deficytu budżetowego Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

(…) do tego mamy [w Warszawie – przyp. red.] deficyt około 30%.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub