Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi liczebność Wojska Obrony Terytorialnej?

Ile wynosi liczebność Wojska Obrony Terytorialnej?

Ile wynosi liczebność Wojska Obrony Terytorialnej?

Joanna Senyszyn

WOT miało liczyć 50 tys. (żołnierzy – przyp. Demagog), a teraz ledwo dobija do 30.

7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet, 31.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet, 31.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Początkowo według zapowiedzi ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) miały liczyć 53 tys. żołnierzy do końca 2019 roku. Potwierdza to także uzasadnienie projektu ustawy, na mocy której utworzono WOT.
 • Pod koniec 2019 roku liczba żołnierzy WOT wynosiła jedynie 24 tys.
 • Z informacji aktualnie zamieszczonej na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że liczebność 53 tys. ma zostać osiągnięta docelowo do końca 2021 roku. Jest to jednak informacja nieaktualna.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów, które zostało przyjęte w grudniu 2020 roku, określa, że liczba osób, które mogą zostać przyjęte do terytorialnej służby wojskowej, wyniesie maksymalnie 32 tys.
 • Wiceminister Wojciech Skurkiewicz tłumaczył  podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w listopadzie 2020 roku, że WOT znajdują się w fazie formacji, a pełne skompletowanie nastąpi w roku 2024.
 • Liczebność WOT na koniec sierpnia br. przekroczyła 30 tys. Według informacji zamieszczonej w mediach WOT do końca roku liczba żołnierzy ma wynieść 32 tys. (zgodnie z przyjętym rozporządzeniem).

Utworzenie WOT

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) zostały utworzone 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Inicjatorem powołania WOT był ówczesny minister obrony narodowej Antonii Macierewicz.

Głównym zadaniem terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Jak wskazuje sama nazwa, są to formacje działające w konkretnym regionie (obszarze) państwa. Za dowodzenie jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi WOT odpowiedzialny jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Warto także odnotować, że WOT składa się w zdecydowanej większości z żołnierzy niezawodowych. W maju br. stanowili oni ponad 86 proc. Pozostałe 14 proc. to żołnierze zawodowi.

Obietnice dotyczące liczebności terytorialsów

W listopadzie 2016 roku szef MON podczas konferencji prasowej zapowiedział, że WOT będą liczyć 18 tys. do końca 2017 roku (czego nie udało się osiągnąć), a w ciągu kolejnych dwóch lat ich liczebność zwiększy się do 53 tys. Informacja ma ta również potwierdzenie w uzasadnieniu projektu ustawy, na mocy której powołano WOT. Dokładnie do końca 2021 roku WOT miał składać się z 52 275 żołnierzy oraz 901 pracowników wojska.

Źródło: Sejm

O zwiększeniu liczebności WOT do 53 tys. mówi informacja zawarta na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym wypadku zakłada się zwiększenie liczby żołnierzy do końca roku 2021, a nie 2019 roku, jak pierwotnie zapowiadano. Jak się okazuje, jest to informacja nieaktualna.

Ilu żołnierzy wchodzi w skład WOT?

Zgodnie z najnowszą informacją, podaną przez media Wojsk Obrony Terytorialnej, liczebność żołnierzy pod koniec sierpnia br. przekroczyła 30 tys. Jednak formalne plany zakładają, że do końca roku liczebność nie będzie wynosić 53 tys., lecz 32 tys. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów, które określa, że liczba osób, które mogą być powołane do terytorialnej służby wojskowej, wyniesie maks. 32 tys.

O zmianę planów dotyczących liczebności WOT podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w listopadzie 2020 roku był pytany wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. W odpowiedzi na pytanie Pawła Poncyliusza wiceminister stwierdził, że budowa formacji planowana jest do 2024 roku i wtedy dopiero będzie można zweryfikować jej docelową liczebność.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!