Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn?

Ile wynosi wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn?

Ile wynosi wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn?

Kamila Gasiuk-Pihowicz

W III kwartale 2022 roku wskaźnik zatrudnienia ogółem w Polsce wynosił 56 proc. Ale była dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem mężczyzn, gdzie to było 63,7 proc., versus zatrudnieniem kobiet, gdzie wynosił on 49,2 proc.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 26.03.2023

  • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2022 roku osoby pracujące stanowiły 56,1 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W IV kwartale wskaźnik zatrudnienia wzrósł nieznacznie do 56,5 proc. 
  • Wskaźnik zatrudnienia jest wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. W III kwartale ub. roku wynosił odpowiednio 63,7 proc. i 49,2 proc. W IV kwartale wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn wyniósł 63,9 proc., a wśród kobiet: 49,7 proc. 
  • Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Platforma chce zachęcić kobiety do powrotu do pracy

23 marca Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie ogłosił projekt, który nazwał „babciowe”. W ramach tego programu kobiety decydujące się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim miałyby otrzymywać co miesiąc 1 500 zł (do 3. roku życia dziecka). Mamy mogłyby dowolnie przeznaczyć te pieniądze na żłobek, opiekunkę lub podzielić się właśnie z babcią.


Program ten miałby zarówno nakłonić kobiety do powrotu do pracy, jak i wpłynąć na zmniejszenie różnicy we wskaźniku zatrudnienia, który – jak zauważyła Kamila Gasiuk-Pihowicz – jest wyższy wśród mężczyzn niż kobiet.

Wskaźnik zatrudnienia w ostatnim czasie

Według danych GUS za III kwartał 2022 roku osoby pracujące stanowiły 56,1 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Porównując z poprzednim kwartałem 2022 roku oraz analogicznym okresem w 2021 roku, wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się o 0,3 punktu proc. w obydwu przypadkach.

Mężczyźni mieli wyższy wskaźnik zatrudnienia (63,7 proc.) niż kobiety (49,2 proc.). W stosunku do danych za drugi kwartał w obydwu przypadkach odnotowano spadek: o 0,4 punktu proc. wśród mężczyzn i o 0,1 punktu proc. wśród kobiet.

GUS opublikował już również dane za IV kwartał 2022 roku. Ogólny wskaźnik zatrudnienia wzrósł nieznacznie – do 56,5 proc. Wśród mężczyzn wskaźnik wyniósł tym razem 63,9 proc., a wśród kobiet 49,7 proc.

W IV kwartale 2022 roku populacja pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 16,8 mln osób. Względem poprzedniego kwartału zwiększyła się o 106 tys. (czyli o 0,6 proc.).

Warto przytoczyć również dane Eurostatu. Według nich przez ponad dekadę w Polsce nie doszło do spadku wskaźnika zatrudnienia. Co więcej, wskaźnik nieustannie rósł od 2010 roku (dane dla Polski sięgają roku 2009). W grupie wiekowej 15-64 lata wskaźnik zatrudnienia w Polsce w 2022 roku był równy 71,3 proc., co oznacza wzrost względem 2021 roku o 1 punkt proc.

Stopa bezrobocia oraz udział osób biernych zawodowo

III kwartale 2022 roku 42,2 proc. ludzi w wieku od 15 do 89 lat było biernych zawodowo. W IV kwartale wskaźnik ten spadł do 41,8 proc. Był również niższy niż w IV kwartale 2021 roku (spadek o 0,2 punktu proc.). 

Z kolei osoby bezrobotne – zarówno w III, jak i IV kwartale 2022 roku – stanowiły 2,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Pomiędzy II a III kwartałem stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,3 punktu proc.

W ostatnim kwartale 2022 roku bezrobocie było niższe wśród populacji kobiet (2,8 proc.) niż mężczyzn (3,0 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy