Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn?

Ile wynosi wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn?

Ile wynosi wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn?

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

W III kwartale 2022 roku wskaźnik zatrudnienia ogółem w Polsce wynosił 56 proc. Ale była dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem mężczyzn, gdzie to było 63,7 proc., versus zatrudnieniem kobiet, gdzie wynosił on 49,2 proc.

Kawa na ławę, 26.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 26.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2022 roku osoby pracujące stanowiły 56,1 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W IV kwartale wskaźnik zatrudnienia wzrósł nieznacznie do 56,5 proc. 
  • Wskaźnik zatrudnienia jest wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. W III kwartale ub. roku wynosił odpowiednio 63,7 proc. i 49,2 proc. W IV kwartale wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn wyniósł 63,9 proc., a wśród kobiet: 49,7 proc. 
  • Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Platforma chce zachęcić kobiety do powrotu do pracy

23 marca Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie ogłosił projekt, który nazwał „babciowe”. W ramach tego programu kobiety decydujące się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim miałyby otrzymywać co miesiąc 1 500 zł (do 3. roku życia dziecka). Mamy mogłyby dowolnie przeznaczyć te pieniądze na żłobek, opiekunkę lub podzielić się właśnie z babcią.


Program ten miałby zarówno nakłonić kobiety do powrotu do pracy, jak i wpłynąć na zmniejszenie różnicy we wskaźniku zatrudnienia, który – jak zauważyła Kamila Gasiuk-Pihowicz – jest wyższy wśród mężczyzn niż kobiet.

Wskaźnik zatrudnienia w ostatnim czasie

Według danych GUS za III kwartał 2022 roku osoby pracujące stanowiły 56,1 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Porównując z poprzednim kwartałem 2022 roku oraz analogicznym okresem w 2021 roku, wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się o 0,3 punktu proc. w obydwu przypadkach.

Mężczyźni mieli wyższy wskaźnik zatrudnienia (63,7 proc.) niż kobiety (49,2 proc.). W stosunku do danych za drugi kwartał w obydwu przypadkach odnotowano spadek: o 0,4 punktu proc. wśród mężczyzn i o 0,1 punktu proc. wśród kobiet.

GUS opublikował już również dane za IV kwartał 2022 roku. Ogólny wskaźnik zatrudnienia wzrósł nieznacznie – do 56,5 proc. Wśród mężczyzn wskaźnik wyniósł tym razem 63,9 proc., a wśród kobiet 49,7 proc.

W IV kwartale 2022 roku populacja pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 16,8 mln osób. Względem poprzedniego kwartału zwiększyła się o 106 tys. (czyli o 0,6 proc.).

Warto przytoczyć również dane Eurostatu. Według nich przez ponad dekadę w Polsce nie doszło do spadku wskaźnika zatrudnienia. Co więcej, wskaźnik nieustannie rósł od 2010 roku (dane dla Polski sięgają roku 2009). W grupie wiekowej 15-64 lata wskaźnik zatrudnienia w Polsce w 2022 roku był równy 71,3 proc., co oznacza wzrost względem 2021 roku o 1 punkt proc.

Stopa bezrobocia oraz udział osób biernych zawodowo

III kwartale 2022 roku 42,2 proc. ludzi w wieku od 15 do 89 lat było biernych zawodowo. W IV kwartale wskaźnik ten spadł do 41,8 proc. Był również niższy niż w IV kwartale 2021 roku (spadek o 0,2 punktu proc.). 

Z kolei osoby bezrobotne – zarówno w III, jak i IV kwartale 2022 roku – stanowiły 2,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Pomiędzy II a III kwartałem stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,3 punktu proc.

W ostatnim kwartale 2022 roku bezrobocie było niższe wśród populacji kobiet (2,8 proc.) niż mężczyzn (3,0 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!