Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi wynagrodzenie minimalne?

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne?

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne?

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 8%.

Rozporządzenie Rady Ministrów, 13.09.2016.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozporządzenie Rady Ministrów, 13.09.2016.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę „Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym”. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2015 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2016 w wysokości 1850 zł. Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów, z 13 września 2016 r., podnosi tę kwotę o 150 zł, ustanawiając minimalne wynagrodzenie na poziomie 2000 zł. Wzrost ten wynosi zatem 8,1%.

 

 

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 8%

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!