Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi zadłużenie czynszowe w Warszawie?

Ile wynosi zadłużenie czynszowe w Warszawie?

Ile wynosi zadłużenie czynszowe w Warszawie?

Jakub Stefaniak

Polskie Stronnictwo Ludowe

Z danych, które udało nam się uzyskać, ponad 28 mln zł – tyle wynosi zadłużenie czynszowe Warszawy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Podczas prezentowania rozwiązań w zakresie polityki mieszkalnej dn. 8.06.2018 r., będących elementami Umowy Warszawskiej – programu wyborczego dla Warszawy, Jakub Stefaniak odniósł się do kwoty zadłużenia czynszowego w stolicy.

https://www.facebook.com/StefaniakJakub/videos/2071908749696577/

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor, prowadzące Rejestr Dłużników BIG – podmiot, którego działalność reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. z 2018 r., poz. 470, t.j. z późn. zm.) dn. 19.10.2017 r. za pośrednictwem PAP, zadłużenie czynszowe Warszawy wynosi ponad 28,3 mln zł i jest najwyższe w Polsce. Do wspomnianego rejestru wpisane może zostać zobowiązanie, którego płatność opóźnia się o co najmniej 60 dni i wynosi co najmniej 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł w przypadku osób prawnych.

W celu otrzymania aktualnych danych na temat zadłużenia czynszowego w Warszawie, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi (ad. 3) wynika, że według stanu na dzień 30.06.2018 r. zaległości osób zamieszkujących w lokalach komunalnych z tytułu czynszu, bezumownego użytkowania i mediów dostarczanych do lokali wyniosły 221 mln zł. Według szacunków BPL, w sumie tej ok. 55-60 proc. kwoty stanowią zaległe opłaty za media dostarczane do lokali, tj. wodę, kanalizację, ciepło czy odpady komunalne.

Jakub Stefaniak przytoczył wiarygodne i możliwie aktualne powszechnie dostępne dane istniejące w chwili jego wypowiedzi, dlatego jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Informacje zawarte w odpowiedzi Biura Polityki Lokalnej – pomimo swojej aktualności – obejmują swoim zakresem przedmiotowym o wiele szersze rozumienie kategorii zadłużenia czynszowego (m.in. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali i mediów dostarczanych do lokali). Okoliczność ta pozwala jednak na przytoczenie wspomnianych danych w celach poznawczych.

 

 

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL

 

Z danych, które udało nam się uzyskać, ponad 28 mln zł – tyle wynosi zadłużenie czynszowe Warszawy.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!