Czas czytania: około min.

Ile wynosi zapotrzebowanie na moc?

30.12.2016 godz. 10:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie PSE zapotrzebowanie na moc w roku 2015 (czerwona linia na wykresie) w miesiącach letnich (kwiecień – wrzesień) wynosiło około 21,4 GW, zaś w okresie zimowym (październik – marzec) było to 23,8 GW.

15800869_1389186821126340_513862217_n-1

W związku z niewielką różnicą wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.