Strona główna Wypowiedzi Ile zakładów górniczych zlikwidowano za rządów PiS?

Ile zakładów górniczych zlikwidowano za rządów PiS?

Ile zakładów górniczych zlikwidowano za rządów PiS?

Łukasz Kohut

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

14 zakładów (górniczych – przyp. Demagog) postawionych w stan likwidacji za czasów rządów PiS.

TikTok, 19.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TikTok, 19.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W Polsce likwidacją kopalń zajmuje się Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK).
 • Kopalnia to struktura organizacyjna w ramach przedsiębiorstwa górniczego, obejmująca różne zakłady górnicze, zarówno podziemne, jak i odkrywkowe. Zakład górniczy to natomiast wyodrębniona jednostka techniczna i organizacyjna działająca w ramach kopalni, zajmująca się wydobyciem i przygotowaniem kopalin do sprzedaży.
 • Terminy te są potocznie używane zamiennie, mimo to „kopalnia” odnosi się do szerszej struktury, która może być miejscem pracy kilku takich zakładów górniczych.
 • Prawo i Sprawiedliwość postawiło w stan likwidacji 14 zakładów górniczych, w tym 1 kopalnię. Na tej podstawie wypowiedź Łukasza Kohuta oceniamy jako prawdę.
 • 5 zakładów górniczych postawiono w stan całkowitej likwidacji za czasów rządów PO-PSL. Dodatkowo SRK przejęła w tym czasie jeszcze 2 zakłady, które nadal kontynuowały wydobycie i czekały na decyzje w ich sprawie.

SRK zajmuje się likwidacją polskich kopalń

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. powstała w 2000 roku w wyniku realizacji programu reformy górnictwa węgla kamiennego. Jej jedynym akcjonariuszem (art. 7 i 8) jest Skarb Państwa, a finansowanie pochodzi głównie z budżetu państwa. 

W 2015 roku nowelizacjaustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego nałożyła na SRK dodatkowe obowiązki.

Zadania spółki obejmują m.in.: podejmowanie decyzji dotyczących zakończenia działalności górniczej, likwidacji kopalń i zabezpieczenia terenów pogórniczych. Ponadto misją SRK jest planowanie transformacji społeczno-gospodarczej regionów poddawanych restrukturyzacji, w tym tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników likwidowanych kopalń i zakładów.

Zakłady górnicze postawione w stan likwidacji za rządów PO-PSL

W ramach planu naprawczego, ogłoszonego w styczniu 2015 roku przez rząd Ewy Kopacz, skupiono się na restrukturyzacji sektora górniczego. W konsekwencji do końca rządów koalicji PO-PSL (listopad 2015) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. trafiło łącznie 7 zakładów (plik: Informacja o realizacji Programu dla sektora GWK w 2022 r.), w tym 5 przekazanych do całkowitej likwidacji. naszej analizy wynika, że były to: 

 • Ruch Centrum (KWK Centrum) – w maju 2015 roku, 
 • KWK Mysłowice (KWK Mysłowice-Wesoła Ruch Mysłowice) – w czerwcu 2015 roku, 
 • KWK Kazimierz-Juliusz – w czerwcu 2015 roku (decyzja o przekazaniu do SRK w grudniu 2014 roku), 
 • KWK Boże Dary (KWK Murcki-Staszic Ruch Boże Dary) – w 2 częściach: w lipcu i w październiku 2015 roku,
 • ZG Rozbark V z KWK Piekary – w listopadzie 2015 roku.

Pod opiekę SKR trafiły też 2 kopalnie: KWK Makoszowy (od kwietnia 2015) i KWK Brzeszcze (od maja 2015), które nadal kontynuowały wydobycie. Czekały na inwestora lub na inne rozwiązanie swojej sytuacji. 

Historia likwidacji za dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości

W pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się znaleźć inwestora dla KWK Brzeszcze, czekającej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. W tym czasie do likwidacji trafiły KWK Anna (wydobycie zakończone w 2012 roku) i KWK Jas-Mos. Ich pozostałe złoża udostępniono zakładom, z którymi były połączone.

W kolejnym roku doszło do kilku sytuacji, gdy znajdujące się blisko siebie kopalnie zostały połączone, a następnie wyodrębnione z nich wybrane zakłady trafiały do SRK. Była to kontynuacją planu naprawczego opracowanego jeszcze przez rząd PO-PSL.

W styczniu 2018 roku Rada Ministrów przyjęła Program 2018 dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Program ten zakładał sprawiedliwą transformację ze stopniową likwidacją branży wydobywczej węgla i wprowadzenie mechanizmów wsparcia publicznego.

Ponadto 25 września 2020 roku rząd i związki zawodowe podpisały porozumienie ustalające tempo transformacji górnictwa węgla kamiennego. Następnie 28 maja 2021 roku zawarto Umowę Społeczną, określająca m.in. terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach do końca 2049 roku.

Zakłady górnicze postawione w stan likwidacji za rządów PiS

W tym momencie możemy potwierdzić słowa Łukasza Kohuta. Raport przygotowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk potwierdza (s. 25), że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości (od grudnia 2015) postawiono w stan likwidacji 14 zakładów. naszej analizy wynika, że były to:

 • KWK Brzeszcze-Wschód – w styczniu 2016 roku (pozostałą część KWK Brzeszcze, za zgodą UOKiK, w grudniu 2015, roku wykupiła z SRK Grupa TAURON),
 • KWK Anna (KWK Rydułtowy-Anna) – w kwietniu 2016 roku,
 • KWK Jas-Mos (KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas-Mos) – w październiku 2016 roku,
 • KWK Makoszowy (KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Makoszowy) – w marcu 2017 roku,
 • KWK Pokój I (Ruch Pokój z KWK Ruda – kopalni zespolonej) – styczeń 2017,
 • KWK Krupiński – w marcu 2017 roku,
 • KWK Wieczorek I (KWK Wieczorek Ruch Wieczorek I) – w kwietniu 2017 roku,
 • KWK Śląsk (KWK Wujek Ruch Śląsk) – w styczniu 2018 roku,
 • KWK Wieczorek II (KWK Wieczorek Ruch Wieczorek II) – w marcu 2018 roku, 
 • KWK Piekary I (KWK Boberek-Piekary Ruch Piekary) – w grudniu 2018 roku,
 • KWK Rydułtowy I (KWK Rydułtowy) – w grudniu 2018 roku,
 • KWK Mysłowice-Wesoła I (KWK Mysłowice-Wesoła I) – w grudniu 2018 roku,
 • KWK Jastrzębie III (KWK Jastrzębie-Bzie Ruch Jastrzębie) – w styczniu 2022 roku,
 • KWK Pokój II (Ruch Pokój z KWK Ruda – kopalni zespolonej) – w marcu 2022 roku.

Różnica pomiędzy kopalnią a zakładem górniczym

Kopalnia jest wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa górniczego, prowadzącą zakład górniczy (art. 2, ust.1, pkt 2). Zakład górniczy obejmuje zarówno podziemne, jak i odkrywkowe wydobycie kopalin, w tym przygotowanie wydobytej kopaliny do sprzedaży (art. 6, ust.1, pkt 18).

Zakład górniczy to więc wyodrębnione technicznie i organizacyjnie przedsiębiorstwo, które może funkcjonować w ramach większej struktury kopalni. Co oznacza, że jedna kopalnia może być miejscem pracy kilku takich zakładów górniczych.

W języku potocznym powyższe dwa pojęcia są używane zamiennie, mimo to określenie „kopalnia” jest szersze – obejmuje bowiem podmiot, w którego skład wchodzi zakład lub zakłady górnicze, a także jednostki usługowe i pomocnicze. W swojej wypowiedzi Łukasz Kohut użył terminu „zakład” zamiast „kopalnia”, a więc trafnie odniósł się do liczby zakładów górniczych postawionych w stan likwidacji za czasów Prawa i Sprawiedliwości.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zamknął jedną kopalnię

A ile kopalni zamknięto za rządów PiS? Na zarzuty zamknięcia aż 14 kopalni w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziało Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

Zamknięta została jedna kopalnia – KWK Krupiński (plik: Informacja o realizacji Programu dla sektora GWK w 2022 roku). Potwierdza to również odpowiedź Ministerstwa Energii z 2017 roku. Pozostałe zakłady górnicze, choć początkowo mogły działać jako niezależne kopalnie, zostały zintegrowane lub współpracowały z innymi sąsiadującymi kopalniami jeszcze przed przekazaniem ich do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

Jak wygląda taka procedura? Kopalnie są łączone, co umożliwia zakładom górniczym, które nadal funkcjonują, uzyskanie dostępu do złóż obsługiwanych przez likwidowane zakłady oraz przejęcie ich pracowników. Takie transformacje mają na celu stopniowe wygaszanie eksploatacji węgla kamiennego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!