Strona główna Wypowiedzi Ile zarabia prezydent Sopotu?

Ile zarabia prezydent Sopotu?

Ile zarabia prezydent Sopotu?

Jacek Karnowski

Poseł

[Prezydent Sopotu zarabia] około 12 tysięcy złotych brutto.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wynagrodzenie wójta (w tym przypadku prezydenta miasta) ustala rada gminy, co jest jej wyłączną właściwością. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Sopotu nr I/3/2014 z 1 grudnia 2014 r. na wynagrodzenie prezydenta Sopotu składają się:

  • wynagrodzenie zasadnicze 6200 zł;
  • dodatek funkcyjny 2100 zł;
  • dodatek za wieloletnią pracę 1240 zł;
  • dodatek specjalny 2825 zł.

Po zsumowaniu łączne wynagrodzenie prezydenta Sopotu wynosi 12365 zł brutto. Mówiąc o 12 tysiącach Jacek Karnowski zastosował dopuszczalne zaokrąglenie, zatem jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Według ubiegłorocznej analizy Serwisu Samorządowego PAP, wynagrodzenie Prezydenta Miasta Sopotu plasuje się w okolicach średnich zarobków prezydentów miast wojewódzkich (około 12 tys. zł). Znacznie odbiega natomiast od Polskiego średniego miesięcznego wynagrodzenia, które według GUSu w 2017 r. wyniosło 4271,51 złotych brutto. Tym samym komentarz prezydenta Karnowskiego określający jego zarobki jako „jak na polskie warunki bardzo dobre” wydaje się zasadną oceną.

 

 

Share The Facts
Jacek Karnowski
Prezydent Sopotu

 

Prezydent Sopotu zarabia okolo 12 tysiecy zlotych brutto.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!