Strona główna Wypowiedzi Ile zarabiają polscy nauczyciele? Jak wypadamy na tle państw UE?

Ile zarabiają polscy nauczyciele? Jak wypadamy na tle państw UE?

Ile zarabiają polscy nauczyciele? Jak wypadamy na tle państw UE?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

U nas średnia zarobku nauczycielskiego jest w ostatniej czwórce Unii Europejskiej.

Kawa na ławę, 26.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 26.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi zebranymi przez OECD polscy nauczyciele zarabiają 18 890 dolarów rocznie na początku swojej kariery zawodowej. Wraz ze zdobywaniem stażu zarobki rosną do 32 071 dolarów (dane za 2020 rok).
 • OECD dzieli zarobki na grupy w zależności od stopnia edukacji i stażu pracy.
 • W zależności od przyjętego kryterium Polska wśród państw unijnych zajmuje od trzeciego do szóstego miejsca od końca (zestawienie nie uwzględnia 5 państw członkowskich).
 • W niektórych przypadkach wypadamy więc nieco lepiej, niż przedstawił to Piotr Zgorzelski. Poseł ma jednak rację, że zarobki polskich nauczycieli są jednymi z najniższych w UE i plasują się w okolicach czwartego miejsca od końca. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako prawdziwą

Czy prestiż zawodu nauczyciela się zmniejszył?

Piotr Zgorzelski w programie „Kawa na ławę” 26 czerwca w odpowiedzi na pytanie, czy obecna atrakcyjność rynku pracy nauczycieli nie doprowadzi do braków kadrowych, odpowiedział, że w wielu szkołach może dojść do takich sytuacji, że wystąpią niedobory kadry.

Poseł stwierdził, że dawniej, kiedy osoby wkraczały do zawodu nauczyciela, „były kimś” w przeciwieństwie do obecnego stanu rzeczy. Mają na to wpływ dwa aspekty: degradacja zawodu nauczyciela w oczach społeczeństwa oraz ideologizacja szkoły.

Zgorzelski zwrócił uwagę m.in. na braki kadrowe występujące w polskim systemie oświaty, co wiąże się według niego z tym, że edukacja w Polsce nie jest jednym z podstawowych elementów polityki państwa. W efekcie wynagrodzenia polskich nauczycieli są wśród najniższych w UE.

Zarobki nauczycieli w krajach UE

Eksperci OECD opracowalzestawienie wskaźników związanych z edukacją. Wśród nich znalazło się roczne wynagrodzenie w oświacie w przeliczeniu na dolary z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza.

W niektórych państwach wysokość pensji zależy od rodzaju placówki, w której pracuje nauczyciel (np. szkoła podstawowa, liceum itd.). W Polsce takie różnice nie występują, a wynagrodzenia zależą jedynie od stażu pracy. Według danych OECD polscy nauczyciele w 2020 roku zarabiali:

 • 18 890 dolarów rocznie w przypadku nauczycieli początkujących,
 • 25 210 dolarów rocznie po 10 latach pracy,
 • 30 768 dolarów rocznie po 15 latach pracy,
 • 32 071 dolarów rocznie to maksymalne zarobki, na jakie mogą liczyć nauczyciele w Polsce.

Przedszkole

Jeśli chodzi o zarobki początkujących nauczycieli przedszkolnych, Polska wyprzedza tylko trzy państwa unijne:

 • Słowację (13 524 dolary rocznie),
 • Węgry (15 813 dolarów rocznie),
 • Łotwę (15 933 dolary rocznie).

Nieco lepiej sytuacja wygląda, biorąc pod uwagę wynagrodzenia po 10 latach stażu. W tym przypadku polscy nauczyciele mogą liczyć na lepsze zarobki niż koledzy z pięciu państw:

 • ze Słowacji (15 429 dolarów rocznie),
 • z Węgier (18 519 dolarów rocznie),
 • z Litwy (23 422 dolary rocznie),
 • z Czech (24 712 dolarów rocznie),
 • z Grecji (25 105 dolarów rocznie).

Te same państwa wyprzedzamy, jeśli chodzi o zarobki nauczycieli po 15 latach pracy:

 • Słowacja (15 797 dolarów rocznie),
 • Węgry (19 891 dolarów rocznie),
 • Czechy (25 304 dolary rocznie),
 • Litwa (26 484 dolary rocznie),
 • Grecja (27 335 dolarów rocznie).

W przypadku maksymalnych zarobków nauczycieli przedszkolnych wyprzedzamy cztery państwa UE:

 • Słowację (17 673 dolary rocznie),
 • Węgry (28 122 dolary rocznie),
 • Czechy (28 182 dolary rocznie),
 • Litwę (29 756 dolarów rocznie).

Szkoła podstawowa

W przypadku szkół podstawowych cechują nas jedne z najmniejszych dochodów wśród państw UE i OECD. Początkujący nauczyciele zarabiają mniej tylko w trzech krajach:

 • na Węgrzech (15 813 dolarów rocznie),
 • na Łotwie (15 933 dolary rocznie),
 • na Słowacji (16 757 dolarów rocznie).

Polski nauczyciel w szkole podstawowej po 10 latach stażu może liczyć na wynagrodzenie rzędu 25 210 dolarów rocznie. Polska wyprzedza tym samym trzy państwa:

 • Węgry (18 519 dolarów rocznie),
 • Słowację (18 838 dolarów rocznie),
 • Grecję (25 105 dolarów rocznie).

Nauczyciel w Polsce o stażu wynoszącym 15 lat zarabia 30 768 dolarów. W UE są cztery państwa, gdzie te zarobki są niższe:

 • Słowacja (19 295 dolarów rocznie),
 • Węgry (19 891 dolary rocznie),
 • Grecja (27 335 dolary rocznie),
 • Czechy (28 182 dolary rocznie).

Najwyższe wynagrodzenie, na jakie mogą liczyć nauczyciele w Polsce, wynosi 32 071 dolarów. Niższe stawki występują w dwóch krajach:

 • w Słowacji (21 583 dolary rocznie),
 • na Węgrzech (28 122 dolary rocznie).

Wcześniej wymieniana Grecja tym razem ma do zaoferowania nawet 40 720 dolarów dla nauczyciela rocznie. 

Szkoły średnie

Podobnie jak w poprzednich przypadkach gorzej od płac polskich początkujących nauczycieli wypadają płace wśród trzech nacji:

 • Węgrów (15 813 dolarów rocznie),
 • Łotyszy (15 933 dolary rocznie),
 • Słowaków (16 757 dolarów rocznie).

Państwa te niezależnie od rodzaju placówki dla początkujących nauczycieli gwarantują identyczne pensje. 

W przypadku nauczycieli z 10-letnim doświadczeniem ponownie wyprzedzają nas trzy państwa, tym razem są to jednak:

 • Słowacja (18 838 dolarów rocznie),
 • Węgry (20 577 dolarów rocznie),
 • Grecja (25 105 dolarów rocznie).

Dla nauczycieli posiadających już 15 lat stażu w szkole średniej gorzej niż w Polsce zarabia się w czterech państwach:

 • w Słowacji (19 295 dolarów rocznie),
 • na Węgrzech (22 101 dolarów rocznie),
 • w Grecji (27 335 dolarów rocznie),
 • w Czechach (28 266 dolarów rocznie).

W grupie nauczycieli o największych zarobkach w poszczególnych państwach słabiej od Polaków zarabiają nauczyciele z dwóch krajów:

 • ze Słowacji (21 583 dolary rocznie),
 • z Węgier (31 247 dolarów rocznie).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!