Strona główna Wypowiedzi Ile ziemi sprzedano cudzoziemcom?

Ile ziemi sprzedano cudzoziemcom?

Ile ziemi sprzedano cudzoziemcom?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

W 2016 roku PiS sprzedał cudzoziemcom prawie 4 tyś ha ziemi rolniczej cudzoziemcom, wiele razy więcej niż w poprzednich latach.

— Marek Sawicki (@SawickiMarek) April 20, 2017

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

21 kwietnia 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że w 2016 roku ANR sprzedała cudzoziemcom 20 ha gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży, z czego większość to nieruchomości o charakterze nierolnym. ANR nie opublikowała jeszcze pełnego raportu z działalności w 2016 r..

Jak podano w raporcie z działalności ANR w 2015 roku cudzoziemcy kupili 38 ha na podstawie 9 umów i były to w większości grunty nierolne (str. 16). W 2015 r. całkowita powierzchnia gruntów sprzedana z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa wyniosła 76,7 tys. ha.

Od początku działalności ANR, czyli od 1991 r. do 31 grudnia 2016 r. cudzoziemcom sprzedano łącznie 1 983,7 ha na podstawie 305 umów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!