Strona główna Wypowiedzi Ile żłobków publicznych jest obecnie w Rzeszowie?

Ile żłobków publicznych jest obecnie w Rzeszowie?

Ile żłobków publicznych jest obecnie w Rzeszowie?

Ewa Leniart

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

Zasługą pana prezydenta (Tadeusza Ferenca – przyp. Demagog) jest także to, że średnio raz na trzy lata powstawał żłobek publiczny w Rzeszowie. Efektem tego jest sytuacja, kiedy na 33 osiedla rzeszowskie, zaledwie na terenie 10 z nich są żłobki publiczne.

Debata na kandydatów prezydenta Rzeszowa, 08.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata na kandydatów prezydenta Rzeszowa, 08.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według raportu o stanie miasta Rzeszowa za rok 2020, wydanego w maju tego roku w Rzeszowie, funkcjonuje w mieście 10 żłobków publicznych oraz 35 żłobków prywatnych. Informacje potwierdza także Główny Urząd StatystycznyMiejski Zespół Żłobków.
 • W Rzeszowie są łącznie 33 osiedla.
 • Ewa Leniart nie wyznaczyła konkretnych ram czasowych, w których – jej zdaniem – w Rzeszowie buduje się tylko średnio jeden żłobek co trzy lata. Informacja ta jednak jest prawdziwa w odniesieniu do poprzedniej dekady. Od roku 2011 przybyły w mieście trzy nowe żłobki publiczne, co daje nam średnio jeden nowy oddział co trzy lata.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Ewy Leniart jako prawdę

Kontekst wypowiedzi

Na tydzień przed planowanymi na 13 czerwca przyspieszonymi wyborami prezydenta Rzeszowa, w niedzielę, 6 czerwca, odbyła się debata kandydatów w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”, gdzie starli się ze sobą Konrad Fijołek (popierany przez KO, Lewicę, PSL, Polskę 2050 i ruchy miejskie), Ewa Leniart (kandydatka popierana przez Prawo i Sprawiedliwość), Marcin Warchoł (kandydat Solidarnej Polski) oraz Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji). Warto odnotować, że ostatni z nich został wyproszony ze studia za zbyt kontrowersyjne i obraźliwe wypowiedzi.

Podczas dyskusji na temat możliwości współpracy przyszłego prezydenta miasta Rzeszowa z obecnymi władzami centralnymi, w tym i wojewodą podkarpackim (na którym to stanowisku obecnie zasiada Ewa Leniart), kandydatka popierana przez PiS zauważyła, że pozostali kandydaci deklarują chęć współpracy miasta z samorządami z Podkarpacia, jak i sama w razie przegranej do takich działań będzie chętna. Zaznaczyła, że jako wojewoda współpracuje ona z wieloma samorządowcami, niezależnie od ich poglądów. Przy tej okazji zwróciła ona uwagę między innymi na sytuację rozwoju miasta i budowy żłobków. Jak podkreśliła, podczas rządów Tadeusza Ferenca takie żłobki budowano mniej więcej co 3 lata, a ostatecznie jest ich w mieście tylko 10 na 33 osiedla miasta.

Żłobki publiczne w Rzeszowie

Informacje na temat funkcjonujących w Rzeszowie żłobków publicznych znaleźć można w wielu miejscach, między innymi w wydanym miesiąc temu „Raporcie o stanie miasta Rzeszowa za 2020 rok”. Na stronie 29 czytamy, że w mieście funkcjonuje obecnie 10 żłobków miejskich, a najnowszy z nich („Sasanka” na osiedlu Zawiszy Czarnego) został oddany do użytku w 2020 roku. Z raportu wynika również, ilu dzieciom zapewnione zostało miejsce w żłobku. Mianowicie w 10 rzeszowskich żłobkach publicznych zapewnia się opiekę dla 1 415 dzieci. Ponadto w mieście funkcjonuje 35 żłobków prywatnych (ujętych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych), gdzie przygotowano łącznie 1 135 miejsc dla najmłodszych dzieci. Oznacza to, że obecnie w Rzeszowie 45 żłobków zapewnia opiekę dla 2 550 dzieci.

Warto jednak zaznaczyć, że w samym rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Rzeszowa znajdziemy trochę inne dane, wedle których jest 57 takich zarejestrowanych ośrodków w mieście (łącznie – publicznych i prywatnych) Wynika to z tego, że w ramach owego rejestru liczone są również kluby dziecięce i kluby malucha. Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajdziemy potwierdzenie interesujących nas danych. Mianowicie, wedle GUS Rzeszów dysponuje 10 żłobkami publicznymi z, łącznie, 1 415 miejscami dla dzieci, lecz do końca grudnia 2020 roku tylko 1 369 tych miejsc było zajętych.

Więcej informacji na temat rzeszowskich żłobków możemy znaleźć na stronie Miejskiego Zespołu Żłobków prowadzonej przez miasto. Znajdziemy tam pełną listę żłobków wraz z adresami:

 • Żłobek nr 1 „Wesoły Miś” zlokalizowany na ul. Pięknej 18
 • Żłobek nr 3 „Krzyś” zlokalizowany na ul. Rataja 6a
 • Żłobek nr 4 „Sasanka” zlokalizowany na ul. Architektów 4
 • Żłobek nr 5 „Karolinka” zlokalizowany na ul. Wołyńskiej 4
 • Żłobek nr 7 „Calineczka” zlokalizowany na ul. Zielonej 7
 • Żłobek nr 8 „Kajtek” zlokalizowany na ul. Pułaskiego 3b
 • Żłobek nr 9 „Puchatek” zlokalizowany na ul. Podwisłocze 20b
 • Żłobek nr 10 „Rumcajs” zlokalizowany na ul. Starzyńskiego 19
 • Żłobek nr 11 „Słoneczko” zlokalizowany na ul. Krzyżanowskiego 22
 • Żłobek nr 12 „Żwirek i Muchomorek” zlokalizowany na ul. Dąbrowskiego 73

We wspomnianym już przedtem „Raporcie o stanie miasta Rzeszowa” można przeczytać o planach budowy kolejnych żłobków, między innymi na osiedlach: Budziwój, Wilkowyja i Zalesie. Ponadto, w związku z wzrostem budownictwa wielorodzinnego na terenie osiedli Drabinianka i Przybyszówka, rozpoczęte zostały prace nad budową żłobka (i przedszkola) na ul. Iwonickiej na osiedlu Przybyszówka. Jednak są to dopiero plany na przyszłość, więc wybiegają poza zakres naszej analizy.

Podsumowując, w Rzeszowie funkcjonuje obecnie 10 żłobków publicznych, co jest zgodne ze słowami Ewy Leniart. Odniosła ona tę liczbę do liczby osiedli w Rzeszowie. Jej zdaniem osiedli tych jest łącznie 33, co łatwo możemy potwierdzić dzięki dowolnej mapie Rzeszowa, chociażby tej przygotowanej na stronie Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Kiedy i jak budowano żłobki w Rzeszowie?

uchwale nr X/209/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 27 kwietnia 2011 r., uchwalającej statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie czytamy, że w 2011 roku funkcjonowało tylko 7 żłobków. Oznaczałoby to, że trzy najnowsze żłobki powstały w przeciągu ostatnich 10 lat, dając nam średnio jeden żłobek co trzy lata, zgodnie ze słowami Ewy Leniart.

Prezydent Ferenc rozpoczął swoją pierwszą kadencję 10 listopada 2002 roku, a w bazie danych GUS widnieje informacja, że istniało wtedy łącznie 8 żłobków publicznych. Oznacza to, że dopiero od kilku lat możemy zaobserwować wzrost liczby żłobków w Rzeszowie. Ponadto wciąż w planach są projekty kolejnych oddziałów, a niektóre już są budowane.

Liczba 8 żłobków w roku 2002 może dziwić, skoro w przytoczonej przedtem uchwale z 2011 roku przytoczono tylko 7 funkcjonujących w mieście żłobków publicznych. Wynika to z tego, że w roku 2003 zlikwidowany został ówczesny żłobek nr 7 w związku z reorganizacją Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Potwierdzić może to protokół z XII sesji Rady Miasta Rzeszowa z września 2003 r.; radny Jacek Gołubowicz przypomniał pozostałym radnym o tym fakcie i zgłosił poprawkę do ówcześnie obradowanego projektu.

Podsumowanie

Podsumowując, Rzeszów ma 33 dzielnice, w których funkcjonuje 10 żłobków publicznych. Ewa Leniart nie wyznaczyła konkretnych ram czasowych, w których – jej zdaniem – w Rzeszowie buduje się tylko średnio jeden żłobek co trzy lata. Informacja ta jednak jest prawdziwa w odniesieniu do poprzedniej dekady. Informacje przekazane przez Ewę Leniart w analizowanej wypowiedzi znajdują potwierdzenie w oficjalnych źródłach, dlatego wypowiedź uznajemy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!