Strona główna Wypowiedzi Ilu powiatów dotyka bezrobocie powyżej 15 proc.?

Ilu powiatów dotyka bezrobocie powyżej 15 proc.?

Ilu powiatów dotyka bezrobocie powyżej 15 proc.?

Hanna Gill-Piątek

9,8 było bezrobocie w momencie, kiedy PiS dochodził do władzy w 2015 roku. (…) w powiecie szydłowieckim, za pierwszego PiS-u, bezrobocie sięgało 39 proc. W tej chwili jest (…) 19 powiatów, w których bezrobocie przekracza 15 proc.

Woronicza 17, 27.08.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 27.08.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • W listopadzie 2005 roku stopa bezrobocia w powiecie szydłowieckim wynosiła 39,7 proc. Z wyższym bezrobociem zmagał się jedynie powiat łobeski (40,8 proc.). Stopa bezrobocia w skali całego kraju osiągnęła wówczas 17,3 proc.
 • W 2015 roku, w momencie zaprzysiężenia rządu PiS, bezrobocie było równe 9,6 proc. Obecnie wynosi ono 5 proc.
 • Gdy PiS obejmował władzę w listopadzie 2015 roku, było 96 powiatów ze stopą bezrobocia wyższą niż 15 proc.
 • Według stanu na lipiec 2023 roku stopa bezrobocia wyższa niż 15 proc. była w 19 powiatach.
 • Liczba powiatów z bezrobociem powyżej 15 proc. byłą za rządów PO kilkukrotnie wyższa w porównaniu do rządów PiS.
 • Hanna Gill-Piątek przedstawia aktualne dane dotyczące liczby powiatów z bezrobociem powyżej 15 proc. Posłanka pomija jednak fakt, że takich powiatów było więcej za rządów PO-PSL. Ponadto wybiórczo przytacza dane z roku 2005 dla powiatu, w którym stopa bezrobocia była drugą najwyższą w kraju. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Spór dotyczący bezrobocia

Zgodnie z postanowieniem sądu w trybie wyborczym PiS ma zakaz rozpowszechniania spotu, w którym znalazła się nieprawdziwa informacja. Chodzi o nagranie, w którym stwierdzono, że bezrobocie za rządów PO-PSL wynosiło 15 proc. PiS zastosował w spocie cherry picking, polegający na przytoczeniu danych z miesiąca, w którym bezrobocie za rządów poprzedników było najwyższe.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość będzie od tego momentu bardziej precyzyjne. Jak wspomniał podczas spotkania z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego, bezrobocie za rządów PO-PSL wynosiło 14,4 proc. Donald Tusk – ówczesny premier – został określony „królem bezrobocia”.

Hanna Gill-Piątek podczas programu Woronicza 17 na zarzut prezesa PiS wobec przewodniczącego PO odparła, że w takim wypadku Kaczyński musiał być „cesarzem bezrobocia”. Posłanka uzasadniła to tym, że kiedy PiS doszedł po raz pierwszy do władzy, bezrobocie wynosiło 17 proc. Ponadto zwróciła uwagę, że dzisiaj – wbrew narracji o niskim 5 proc. bezrobociu – w 19 powiatach stopa bezrobocia przekracza 15 proc.

Jak zmieniało się bezrobocie na przestrzeni lat?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2005 roku stopa bezrobocia była równa 19,4 proc., a w kolejnych latach spadała aż do stycznia 2009 rok. Wówczas bezrobocie spadło do poziomu 10,4 proc.

Następnie w styczniu 2010 roku stopa bezrobocia wzrosła do 12,9 proc. i pozostawała w trendzie wzrostowym do 2013 roku (14,2 proc.). Od 2014 roku widać systematyczny spadek stopy bezrobocia. W listopadzie 2015 roku, po przejęciu władzy przez PiS, stopa bezrobocia wynosiła 9,6 proc. W styczniu 2016 roku stopa bezrobocia osiągnęła 10,2 proc. a 4 lata później: 5,5 proc.

W styczniu 2021 roku doszło do przerwania trendu spadkowego (stopa bezrobocia wyniosła wówczas 6,5 proc.). W ciągu kolejnych dwóch lat bezrobocie zaczęło znów spadać, a w styczniu 2023 roku osiągnęło poziom 5,5 proc.

Polityczne przepychanki o bezrobociu

Temat bezrobocia stał się elementem kampanii wyborczej. Politycy PiS stale przypominają, że za rządów PO-PSL poziom bezrobocia był wyższy niż obecnie. W mediach społecznościowych politycy związani z obozem rządzącym zamieszczali wpisy, w których wskazywali, że za rządów poprzedników bezrobocie w niektórych powiatach sięgało 30 proc.

Politycy PO oraz sympatycy partii nie pozostawali dłużni i odpowiadali oponentom w mediach społecznościowych. Jedna z ich narracji mówiła, że obecnie w Polsce są powiaty z podwyższonym bezrobociem. Na portalu X krążyła grafika, z której wynikało, że w 2022 roku powiatów z bezrobociem powyżej 15 proc. jest blisko 30.

Powiaty z bezrobociem na poziomie wyższym niż 15 proc.

Na ten problem uwagę zwróciła również Hanna Gil-Piątek. Jak wskazała, obecnie w 19 powiatach bezrobocie przekracza powyżej 15 proc. Faktycznie, według stanu na lipiec 2023 roku dokładnie 19 powiatów miało stopę bezrobocia powyżej wymienionego poziomu, a 2 powiaty miały stopę bezrobocia równą 15 proc.

Jednak jeżeli przyjrzymy się bezrobociu na poziomie powiatów z poprzednich lat, okaże się, że ich liczba za rządów PO-PSL było kilkukrotnie wyższa. Przez trzy lata (2012–2014) liczba powiatów z bezrobociem powyżej 15 proc. wynosiła co najmniej 200.

Od 2014 roku liczba powiatów o bezrobociu powyżej 15 proc. zaczęła spadać, a od 2018 roku pozostaje na względnie zbliżonym poziomie. Liczba takich powiatów wyraźnie zmalała w porównaniu z poprzednimi latami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!