Strona główna Wypowiedzi Ilu radnych jest w Stanach Zjednoczonych?

Ilu radnych jest w Stanach Zjednoczonych?

Ilu radnych jest w Stanach Zjednoczonych?

Jarosław Bogusławski

Los Angeles albo San Francisco ma 22 radnych.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Jarosław Bogusławski poruszył kwestię liczby radnych w Stanach Zjednoczonych porównując ją do zbyt wysokiej, w jego ocenie, liczby radnych we Wrocławiu, w programie telewizji wRealu24.

Rada Miejska Los Angeles jest zbliżona w formie i kompetencjach do omówionej powyżej Rady Miejskiej Nowego Jorku. Zasiada w niej jednak 15 radnych wybieranych w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych.

W San Francisco funkcję Rady Miejskiej pełni Rada Nadzorcza (San Francisco Board of Supervisors), w której zasiada 11 członków wybieranych w okręgach jednomandatowych. Jej zakres kompetencji z uwagi na specyficzny system polityczny San Francisco jest jednak szerzy. Oprócz pełnienia funkcji Rady Miejskiej, Rada Nadzorcza San Francisco jest też organem władzy ustawodawczej na poziomie hrabstwa San Franscisco, z uwagi na połączenie władzy miejskiej z władzą na poziomie hrabstwa. Jest to jedyny przypadek takiego ukształtowania władzy samorządowej w stanie California.

Ponieważ ani Rada Miejska Los Angeles ani Rada Nadzorcza San Francisco nie liczą 22 członków, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jarosław Bogusławski
KWW Jarka Bogusławskiego

 

Los Angeles albo San Francisco ma 22 radnych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!