Czas czytania: około min.

Ilu studentów z zagranicy studiuje w Polsce?

07.02.2019 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze wstępnymi danymi dotyczącymi roku akademickiego 2017/2018 zebranymi przez Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku akademickim zamiar co najmniej rocznego studiowania na polskich uczelniach wyraziło 72,7 tys. cudzoziemców. W tej grupie najwięcej było studentów z Ukrainy (52,0%), Białorusi (8,3%) oraz z Indii (4,1%).

Przyjmując margines błędu za dopuszczalny, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.