Strona główna Wypowiedzi Ilu uchodźców przyjęła Słowacja?

Ilu uchodźców przyjęła Słowacja?

Ilu uchodźców przyjęła Słowacja?

Łukasz Schreiber

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Słowacy przyjęli kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

14 września 2015 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję o relokacji 40 000 uchodźców, znajdujących się we Włoszech i w Grecji. 17 września Parlament Europejski opowiedział się za propozycją relokacji kolejnych 120 000 tysięcy uchodźców, przedstawioną przez Komisję Europejską. Efektem było przyjęcie 22 września przez Radę UE kolejnej decyzji, w której zobowiązano państwa członkowskie do przyjęcia konkretnej liczby uchodźców. W przypadku Słowacji były to łącznie 902 osoby z Włoch i Grecji.

Na podstawie art. 5 pkt 2 decyzji państwa członkowskie określają, nie rzadziej niż co trzy miesiące, liczbę uchodźców, których można szybko relokować na ich terytorium. Zgodnie z informacją ze strony Komisji Europejskiej (ostatnia aktualizacja: 15.06.2017) Słowacja zgłosiła gotowość do przyjęcia 40 osób, z czego 16 zostało faktycznie relokowanych.

W kontekście przytoczonych wyżej danych uznajemy wypowiedź posła Łukasza Schreibera za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!