fot. gov.pl / CC BY 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Łukasz Schreiber

Minister – członek Rady Ministrów

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

9

Sprawdzonych wypowiedzi

4

0

4

1

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Łukasz Schreiber
Data i miejsce urodzenia:26-05-1987, Bydgoszcz
Wykształcenie:wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Administracja - magister (2013)

Zawód:poseł na Sejm RP
Partia:Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany dnia:13-10-2019
Województwo:kujawsko-pomorskie
Okręg:4 Bydgoszcz
Liczba głosów:30 053

Biogram:

Urodzony 26 maja 1987 w Bydgoszczy.

Polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, od 2018 roku Sekretarz Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 uzyskał tytuł zawodowy magistra administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2014 roku uzyskał mandat radnego miejskiego w Bydgoszczy, zdobywając najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów. W 2015 roku, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wystartował w wyborach do sejmu i zdobył mandat poselski. W Sejmie VIII kadencji pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, był także członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącym podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Był również członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Od  listopada  2018 r. obejmował stanowisko Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był również wiceprzewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera (Dz. U. poz. 2274).

Wykonuje zadania Sekretarza Rady Ministrów, określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wykonuje zadania Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, określone w zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1071 oraz z 2020 r. poz. 347).