Strona główna Wypowiedzi Kobiety na rynku pracy. Ile Polek pracowało za rządów PO, a ile za PiS?

Kobiety na rynku pracy. Ile Polek pracowało za rządów PO, a ile za PiS?

Kobiety na rynku pracy. Ile Polek pracowało za rządów PO, a ile za PiS?

Łukasz Schreiber

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Jeżeli mówimy o kobietach na rynku pracy, to przez lata III Rzeczypospolitej, lata waszych rządów (rządów Platformy Obywatelskiej – przyp. Demagog), udało się dojść do poziomu ok. 50 proc., co druga kobieta była pracująca. Teraz, pomimo programu Rodzina 500+ i innych, chociaż twierdziliście, że będzie inaczej, tych kobiet na rynku pracy jest 65 proc., czyli już ⅔ kobiet pracuje.

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 21.05.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 21.05.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Według danych Eurostatu w 3. kwartale 2015 roku wskaźnik aktywności zawodowej kobiet (w wieku od 15 do 64 lat) był równy 61,6 proc. W ostatnim kwartale 2022 roku – wynosił 68,1 proc.
  • Z kolei wskaźnik zatrudnienia w analogicznych okresach był równy odpowiednio: 57 proc. i 66,2 proc.
  • Według Głównego Urzędu Statystycznego w 1. kwartale 2023 roku udział kobiet aktywnych zawodowo (w przedziale wiekowym 15-89 lat) był równy 51,2 proc. Dla kobiet w wieku produkcyjnym wskaźnik aktywności wyniósł natomiast 77,5 proc.
  • OECD podaje, że w 2015 roku współczynnik aktywności zawodowej kobiet był równy 61,4 proc., a w 2022 roku: 67,4 proc. Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet był w 2015 roku równy 56,6 proc., a w 2022: 65,4 proc.
  • Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, ponieważ najnowsze dane są zbliżone do tych podawanych przez posła. Jednoczenie w czasie, kiedy rząd PO-PSL oddawał władzę, wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej były wyższe od 50 proc.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Eurostat: najnowsze dane na temat zatrudnienia kobiet

Najnowsze dane przedstawiające wskaźniki aktywności zawodowej znajdują się w bazie Eurostatu. Wskaźnik ten odnosi się do odsetka osób aktywnych zawodowo w wieku od 15 do 64 lat na tle całej populacji. Aktualne dane obejmują 4. kwartał 2022 roku.

Według Eurostatu wskaźnik aktywności zawodowej dla populacji kobiet w wieku od 15 do 64 lat wynosił pod koniec ubiegłego roku 68,1 proc. Średnia wartość wskaźnika dla całego 2022 roku była równa 67,4 proc.

Średni roczny wskaźnik aktywności kobiet utrzymywał się na poziomie wyraźnie powyżej 50 proc. przez cały okres rządów PO, a już w 2012 roku doszedł do poziomu 60 proc. W 3. kwartale 2015 roku (kiedy PiS przejmowało władzę od PO) wskaźnik był równy 61,6 proc. Średnia dla tego roku wyniosła 61,4 proc.

Z kolei wskaźnik zatrudnienia kobiet w 4. kwartale 2022 roku wynosił 66,2 proc. Średnia dla całego roku wyniosła 65,4 proc. Natomiast w 3. kwartale 2015 roku wskaźnik był równy 57 proc.

Średni wskaźnik zatrudnienia wynosił 50 proc. już na początku rządów PO i z każdym rokiem rósł. W 2015 roku średni wskaźnik wynosił już niemal 57 proc., jednak wynik 60 proc. udało się osiągnąć dopiero za rządów PiS w 2018 roku.

GUS o aktywności zawodowej kobiet w 2023 roku

Zgodnie z definicją GUS osoby aktywne zawodowo to osoby w wieku od 15 do 89 lat uznane za pracujące lub bezrobotne. Według danych GUS w 1. kwartale 2023 roku udział kobiet aktywnych zawodowo (ogólnie) w wieku od 15 do 89 lat wyniósł 51,2 proc. W populacji kobiet w wieku produkcyjnym udział aktywnych zawodowo wyniósł 77,5 proc.

Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w grupie wiekowej 15-89 lat był równy 49,7 proc., a bezrobocie było niższe w populacji kobiet (2,8 proc.) niż mężczyzn (3 proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet

Dane przedstawiające udział kobiet pracujących można znaleźć w Banku Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Należy wybrać kategorię „rynek pracy” i następnie przejść do grupy „aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL (dane średnioroczne)”. Na końcu należy wybrać podgrupę „współczynnik aktywności zawodowej wg wieku produkcyjnego i płci”.

Zgodnie ze współczynnikiem aktywności zawodowej kobiet grupa aktywnych zawodowo kobiet (ogółem) przez lata ani znacząco nie wzrosła, ani nie zmalała. Od 2007 roku utrzymuje się w pomiędzy 46 proc. a 49 proc. 

Z kolei gdy weźmiemy pod uwagę grupę kobiet w wieku produkcyjnym, zauważymy stały wzrost od 2007 roku (z poziomu 63,5 proc.) aż do 2019 roku (72,6 proc.). W 2020 roku doszło do nieznacznego spadku tego współczynnika (o 0,1 punktu proc.).

Wskaźnik zatrudnienia kobiet

Gdy wybierzemy podgrupę „wskaźnik zatrudnienia wg wieku produkcyjnego i płci”, zyskamy dostęp do wskaźnika osób pracujących spośród ogólnej liczby ludności. 

Według wskaźnika zatrudnienia kobiet (ogółem) od 2007 roku do 2015 roku doszło do wzrostu z poziomu 41,5 proc. do poziomu 44,7 proc., czyli o 3,2 punktu proc. W 2018 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet osiągnął maksimum (46,6 proc.), po czym nieznacznie spadał do 46,3 proc. w 2020 roku. 

Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku produkcyjnym na przestrzeni lat zmienił się wyraźniej niż w przypadku ogólnej populacji kobiet. W latach 2007–2015 wzrósł on o 7,8 punktu proc., osiągając poziom 64,6 proc. Po zmianie władzy wskaźnik ten nadal wzrastał aż do 2020 roku, kiedy osiągnął 70 proc. 

OECD: zatrudnienie kobiet jest najwyższe od lat

Dane w ujęciu rocznym udostępnia również baza danych OECD. W 2022 roku stosunek zatrudnienia do liczby kobiet w wieku od 15 do 64 lat był równy 65,4 proc., a współczynnik aktywności zawodowej: 65,4 proc.

Natomiast według danych za 2015 rok stosunek zatrudnienia do badanej populacji wyniósł 56,6 proc. W przypadku współczynnika aktywności zawodowej było to 61,4 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!